Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Højskoleevaluering

Selve højskolen

Højskolens navn:
Hadsten højskole

Højskolens beliggenhed (nærmeste by, områdets natur - i nærheden af vand, smuk natur, dyreliv el. lign.):
halv time til Århus (med tog), skov

Særlige faciliterer (fx svømmehal, sportshal el. lign):
sportshal, climbing wall

Seværdigheder i nærheden af højskolen:
-

Højskolens profil (specifikt formål, særlige fag der udbydes eller en special linje, fx. "slankeprogram" el. lign):
mange fag for mennesker, som gerne vil til politiet - mange drenge i skolen

Fagligt

Hvilke fag udbydes på højskolen:
Pædagogik, Dansk for udlændige, matematik, dansk livsanskuelser, dansk, psykisk lydelser, anatomi, maraton, aktuel orientering, sundhed og samfund, film, textilforming, guitar, sammenspil, literatur, drama, massage, krop og psyke, foto, kriminalpolitik

Hvilke fag fulgte du:
dansk for udlændige, beklædningsdesign, grundidræt, dansk, textiforming, foto, massage, idræt på tværs

Hvordan vurderer du undervisningens kvalitet (lærerne, undervisningsmaterialerne):
fin, kun dans var dårlig

Hvad var undervisningssproget (dansk, engels, andet):
dansk, men de skal også have linien om EU (tror jeg) på engelsk

Danskundervisningen

Antal timer pr. uge:
ca. 3

Niveau (passende, for let, for svært):
passende, der var ikke så mange udlændige
lærer havde nok til for os

Hvad blev der lagt vægt på i undervisningen:
at vi snakker

Underviser(ne)s kvalitet / kompetence:
1. lærer var rigtig godt
2. lærer var lærer kunfordi han er dansker - ikke så godt

Udbytte af undervisningen - fik du lært noget?
jeg er ikke bange at snakke

Elevsammensætningen

Antal elever i alt på skolen (ca.):
60

Elevernes alder (generelt eller evt. gennemsnitligt):
18 - 26

Andel af udlændinge (ca.):
3 (men de vil gerne have mere)

Skolens politik vedr. antallet af udlændige pr semester:
mange som muligt

Muligheder for at snakke dansk:
godt.

Var der efter din mening for mange udlændinge?
nej

Finansiering af hæjskoleopholdet - hvad skulle du selv betale:

Selve opholdet:
nej

Rejsen frem og tilbage:
ja

Undervisningsmaterialer:
nej

Studietur (hvortil?):
nej

Andet (ekstra udgifter):
nej

Socialt liv på højskolen

Hvilke aktiviteter var der ud over undervisningen:
fest en gang om ugen
nogle foredrag, en gang opera i spisesalen
maraton i skagen, hyggeaften med slik, film

Hvordan vurderer du det sociale liv på højskolen:
lidt kedeligt

Evt. andre kommentarer:

-