Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Højskoleevaluering

Selve højskolen

Højskolens navn:
Ryslinge højskole

Højskolens beliggenhed (nærmeste by, områdets natur - i nærheden af vand, smuk natur, dyreliv el. lign.):
på Midtfyn - midtimellem Odense og Svendborg
midt i landet, smuk natur
Odense cirka 30 km (med bussen)

Særlige faciliterer (fx svømmehal, sportshal el. lign):
sportshal, musikhus, mørkkammer, teatersal, designrum, keramikrum

Seværdigheder i nærheden af højskolen:
cirka 4 km svømmehal

Højskolens profil (specifikt formål, særlige fag der udbydes eller en special linje, fx. "slankeprogram" el. lign):
om sommeren - specielle korte kurser, fx. Akvarel og maling

Fagligt

Hvilke fag udbydes på højskolen:
Billedkunst, Dans, Foto, Journalistik, Pædagogik og sociologi, Musik, Teater, Dansk sprog, Design, Film og TV-produktion, Idræt, Keramik, Politik, Smykkeværksted...

Hvilke fag fulgte du:
Dansk sprog og kommunikation, Dansk kultur og samfund, Design, Idræet på tværs, Massage og afspænding, Foto (Camera obscura), Smykkeværksted

Hvordan vurderer du undervisningens kvalitet (lærerne, undervisningsmaterialerne):
Dansk - usystematisk
undervisningenskvalitet er godt, men man skal også selv finde ideer om hvad man vil lave i fagene

Hvad var undervisningssproget (dansk, engels, andet):
dansk (hvis der er nogen fag sammen med EU-TEAM: engelsk + dansk)

Danskundervisningen

Antal timer pr. uge:
10

Niveau (passende, for let, for svært):
der var elever på forskelligt niveau, nogen gange passende, nogen gange for let

Hvad blev der lagt vægt på i undervisningen:
læsning + diskussion om teksten, for lidt grammatik
at se film

Underviser(ne)s kvalitet / kompetence:
midtehøjt

Udbytte af undervisningen - fik du lært noget?
Ordsforråd fra tekster, lidt grammatik
informationer om dansk samfund

Elevsammensætningen

Antal elever i alt på skolen (ca.):
90

Elevernes alder (generelt eller evt. gennemsnitligt):
20 - 21

Andel af udlændinge (ca.):
15 + EU-TEAM (folk fra de nye EU-lande)

Skolens politik vedr. antallet af udlændige pr semester:
-

Muligheder for at snakke dansk:
-

Var der efter din mening for mange udlændinge?
nej

Finansiering af hæjskoleopholdet - hvad skulle du selv betale:

Selve opholdet:
nej

Rejsen frem og tilbage:
ja

Undervisningsmaterialer:
ja

Studietur (hvortil?):
ja, 1000 DKK

Andet (ekstra udgifter):
lommepenge
tur til København

Socialt liv på højskolen

Hvilke aktiviteter var der ud over undervisningen:
filmklub, kor, foredrag, lørdagsskole
man kunne spille musik, gå i idrætshallen, i mørkekammere, desingrummet, se film, nogen gange specielle lege

Hvordan vurderer du det sociale liv på højskolen:
Vi boede delt i 4 køkkener, i starten var vi også socielt delt på den måde

Evt. andre kommentarer:

-