Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Højskoleevaluering

Selve højskolen

Højskolens navn:
Uldum højskole

Højskolens beliggenhed (nærmeste by, områdets natur - i nærheden af vand, smuk natur, dyreliv el. lign.):
Den ligger mellem Vejle og Horsens; der findes et dejligt kær i nærheden

Særlige faciliterer (fx svømmehal, sportshal el. lign):
svømmehal, gymnastiksal, lydstudie og korrum med vidunderlig akustik

Seværdigheder i nærheden af højskolen:
Jelling

Højskolens profil (specifikt formål, særlige fag der udbydes eller en special linje, fx. "slankeprogram" el. lign):
Der er ingen linier på højskolen - man må frit vælge alt man kan (og det tror jeg faktisk er særligt)

Fagligt

Hvilke fag udbydes på højskolen:
Dansk for udlændige (DFU), dansk for ordblinde, der er faggrupper som fx teater, musik, dans, kreative værksteder, film og litteratur, filosofi og psykologi, idræt, natur...

Hvilke fag fulgte du:
DFU, kultur, dans, skriveværksted, billedværksted, den globale miljøtrussel, litteratur, forfætter, film, rollespil, teater, jayy og blues, filosofi, aktuel debat, pædagogik, madlavning...

Hvordan vurderer du undervisningens kvalitet (lærerne, undervisningsmaterialerne):
Alt var altid godt forberedt, lærerne havde virkelig noget de ville dele med os.

Hvad var undervisningssproget (dansk, engels, andet):
Dansk (og alle fag bortset fra dansk havde man sammen med danskere).

Danskundervisningen

Antal timer pr. uge:
12 (men der var flere danskefag - kultur, skriveværksted... for udlændige)

Niveau (passende, for let, for svært):
for let

Hvad blev der lagt vægt på i undervisningen:
på at udtrykke sig; korrektheden var ikke så vigtig

Underviser(ne)s kvalitet / kompetence:
Den ene havde læst dansk, jeg ved ikke rigtigt hvad den anden havde læst.

Udbytte af undervisningen - fik du lært noget?
Ikke fra danskundervisningen selv, men der er en aftale på højskolen, at de af eleverne, der godt kan forstå og tale dansk, skulle vælge "snakkefag" i stedet. Det hjælper bedst.

Elevsammensætningen

Antal elever i alt på skolen (ca.):
70

Elevernes alder (generelt eller evt. gennemsnitligt):
20 - 22

Andel af udlændinge (ca.):
25 - 30 %

Skolens politik vedr. antallet af udlændige pr semester:
-

Muligheder for at snakke dansk:
Man bliver faktisk nødt til at gøre - der oversættes ikke særlig meget til engelsk.

Var der efter din mening for mange udlændinge?
Nej. Måske var jeg bare heldig, at der var udlændige, der talte dansk bedre end jeg. Så fik jeg at tale med nogen, som jeg kunne lære noget af, men som jeg samtidig forstod.

Finansiering af hæjskoleopholdet - hvad skulle du selv betale:

Selve opholdet:
bliver betalt af højskolen

Rejsen frem og tilbage:
en gang bliver den betalt af højskolen.

Undervisningsmaterialer:
bliver betalt, bortset fra materialer til kreative værksteder (keramik, glas, sølv...)

Studietur (hvortil?):
bliver betalt (Strasbourg)

Andet (ekstra udgifter):
lommepenge... der spises meget slik :-)

Socialt liv på højskolen

Hvilke aktiviteter var der ud over undervisningen:
Diverse interessegrupper, svømning, fester

Hvordan vurderer du det sociale liv på højskolen:
En gang man er i stand til at klare sig på dansk bliver det rigtig godt (hvis man altså vil være med!)

Evt. andre kommentarer:

Det var en af de bedste erfaringer i mit liv!