Konzultační hodiny oddělení skandinavistiky – zkouškové období 2. 9. – 13. 9. 2019

ke stažení

Mgr. Helena Březinová, Ph.D. dle dohody emailem helena.brezinova@ff.cuni.cz 318a
Prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. ve zkouškovém období nepřítomen 320
PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. dle dohody emailem pavel.dubec@ff.cuni.cz 322
Tone Vigrestad, MA dle dohody emailem tone.vigrestad@ff.cuni.cz 322
Susanna Hofmann, Mag. dle dohody emailem susanna.hofmann@ff.cuni.cz 322
Mgr. Hana Štěříková dle dohody emailem hana.sterikova@ff.cuni.cz 320
Morten Riber, cand. mag. út 14:00-15:00 322