Projekt

Nadnárodní a národní migrace: zkušenosti z České republiky a Norska

Bilaterální institucionální projekt Univerzity Karlovy a University of Tromsø

Zaměření projektu: Skandinávci a Češi v Americe, skandinávské menšiny ve Skandinávii, mobilita Sámů v Norsku a USA

Činnosti v rámci projektu:

  • Semestrální kurz Skandinávská emigrace
  • Semestrální kurz Menšinové skupiny a migrace program kurzu
  • Semestrální kurz Emigrace do zemí Jižní a Severní Ameriky - česká a skandinávská perspektiva - program kurzu
  • Společná publikace s tématikou Migrace do Ameriky (předpokládaný termín vydání 2017)
  • Výzkumné a studijní cesty do Norska a České republiky
  • On-line databáze a katalog historických materiálů o české emigraci do Latinské Amerika http://lamigrace.ff.cuni.cz

Členové týmu:

Popis projektu

Norské a české zkušenosti z transatlantické mobility jsou si v mnoha ohledech podobné – masová emigrace v 19. a 20. století do Amerik, institucionalizace komunit a snaha uchovat národní identitu. Česká emigrace v druhé polovině 20. století a zejména současná mezinárodní mobilita přináší nové výzkumné výzvy, které zatím nejsou dostatečně odráženy ve filologickém výzkumu a chybí integrace do dalších studijních oblastí. Porovnání historických zkušeností, výzkumných metod vede ke společným aktivitám: nové akademické kurzy, publikace, implementace digitální databáze zdrojů. Český tým přispívá k diseminaci znalostí o české emigraci ve Skandinávii a Amerikách; norský tým implementuje menšinovou perspektivu v otázkách migrace. Projekt aktivně zapojuje mladé badatele, kteří dostávají příležitost rozvíjet výzkumné a pedagogické kompetence a osvojují si práci s moderní technologií.

Projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů – Program Spolupráce škol a stipendia CZ07