Rozvrh skandinavistiky

 • Akademický rok 2017/2018
  Rozvrh pro ZS 2017 ke stažení zde


  BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  1. ročník – NORSKÁ STUDIA
  ANO200004 Jazyková cvičení norštiny I Vigrestad st 12.30-14.05 319
  1/2 po 14.10-15.45 322
  1/2 po 15.50-17.25 322
  ANO200002 Fonetická cvičení I Vigrestad út 12.30-13.15 319
  ANO200001 Úvod do studia literatury I Humpál út 15.50-17.25 319
  ANO200003 Úvod do studia skandinávských jazyků Dubec čt 10.50-12.25 319
  ANO200007 Gramatická cvičení (kurz začíná až 6.11.!) Dubec 1/2 po 9.10-10.45 322
  1/2 po 10.50-12.25 322

  2. ročník - ŠVÉDSKÁ STUDIA
  ASV200012 Jazyková cvičení švédštiny III Hofmann čt 9.10-10.45 131
  1/2 po 9.10-10.45 319
  1/2 po 10.50-12.25 319
  ASV200010 Dějiny skandinávských literatur I Humpál st 15.50-17.25 319
  ASV200014 Morfologie švédštiny Štěříková pá 8.20-9.05 319
  ASK500196 Cvičení ze švédské morfologie (volitelný) Štěříková 1/2 pá 12.30-13.15 322
  1/2 pá 13.20-14.05 322
  ASV200011 Dějiny Skandinávie I Hojda út 14.10-15.45 319

  3. ročník - DÁNSKÁ STUDIA
  ADK210019 Jazyková cvičení dánštiny V Riber čt 14.10-15.45 319
  1/2 út 15.50-17.25 322
  1/2 út 17.30-19.05 322
  ADK210018 Syntax dánštiny Slouková pá 9.10-9.55 313
  ASK500108 Cvičení z dánské syntaxe (volitelný) Slouková pá 10.00-10.45 313
  ADK200017 Dánská literatura I Březinová út 9.10-10.45 322
  ASK500030 Překladatelský seminář - dánská beletrie (volitelný) Březinová út 10.50-12.25 322


  MAGISTERSKÉ STUDIUM
  Povinné předměty
  ASK5N0035 Analyse av moderne norsk språk Vigrestad út 14.10-15.45 322
  čt 15.50-17.25 322
  ASK5N0003 Den aktuelle sprogsituation I Riber st 12.30-14.05 322
  čt 17.30-19.05 319
  ASK5N0041 Aktuell svensk språksituation I Hofmann po 12.30-14.05 322
  čt 10.50-12.25 322
  ASK500018 Moderne skandinavisk litteratur II Humpál, Březinová, Slouková čt 14.10-15.45 322
  ASK5N0006 Vývoj severogermánských jazyků Štěříková pá 9.10-10.45 322
  ASK5N0019 Staroseverská literatura (jednooborové studium) Korecká čt 15.50-17.25 319

  Povinně-volitelné předměty
  ASK500007 Norsk I Vigrestad st 10.50-12.25 322
  ASK500011 Dansk I Slouková pá 7.30-9.05 322
  ASK500008 Svenska I Hofmann čt 12.30-14.05 322


  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (bakalářské i magisterské studium)
  Posluchači magisterského studia si tyto předměty mohou zapsat i jako povinně-volitelné
  Lingvistické
  ASK500168 Lexikální sémantika (pouze pro studenty Mgr.) Dubec čt 9.10-10.45 322
  ASK5N0020 Diplomový seminář Dubec po dohodě 322
  ASK500201 Základy staré islandštiny Šimeček út 12.30-14.05 322
  ASK500198 Dansk fonetik med fokus på transskribering og transskription Riber st 14.10-15.45 322

  Literární
  ASK500197 Poetika poezie pro skandinavisty (pouze pro studenty Mgr.) Slouková, Štěříková pá 10.50-12.25 322
  ASK5N0019 Staroseverská literatura (dvouoborové studium) Korecká čt 15.50 - 17.25 319
  ASK500206 Interpretace rodových ság Starý st 15.50-17.25 322
  ASK500204 Překladový seminář: Příběhy o skaldech Starý út 17.30-19.05 319
  ASK200202 Překladový seminář: Křesťanská literatura starého severu VII Starý čt
  9.15-12.15
  ASK5N0020 Diplomový seminář Březinová po dohodě 322

 • Akademický rok 2016/2017
  Rozvrh pro ZS 2016: Bakalářské studium + Magisterské studium
  Rozvrh pro LS 2017: Bakalářské studium + Magisterské studium

 • Akademický rok 2015/2016
  Rozvrh pro ZS 2015: Bakalářské studium + Magisterské studium
  Rozvrh pro LS 2016 ke stažení: Bakalářské studium + Magisterské studium

 • Akademický rok 2014/2015
  Rozvrh pro LS 2015: Bakalářské studium + Magisterské studium
  Rozvrh pro ZS 2014: Bakalářské studium + Magisterské studium

 • Akademický rok 2013/2014
  Rozvrh pro LS 2014: Bakalářské studium + Magisterské studium
  Rozvrh pro ZS 2013: Bakalářské studium + Magisterské studium

 • Akademický rok 2012/2013
  Rozvrh pro LS 2013: Bakalářské studium - Dánská, norská, švédská studia; Magisterské studium - skandinavistika
  Rozvrh pro ZS 2012 ke stažení zde

 • Starší rozvrhy (ak. rok 2011/2012):

  Rozvrh pro LS 2012 ke stažení zde.
  Rozvrh pro ZS 2011 ke stažení zde.