Mgr. Hana Štěříková

 • Kontakty

  Místnost: 322 (3. patro, hlavní budova)
  Telefon: 420-221 619 245
  Fax: 420-221619241
  E-mail: hana.sterikova@ff.cuni.cz

  Vzdělání

  Mgr. 2005, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní zaměření

synchronní popis švédštiny, diachronní lingvistika se zaměřením na skandinávské a slovanské jazyky, kontaktní lingvistika skandinávských a východoslovanských jazyků, paleoslavistika