Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Severská povídka

doc. Martin Humpál, PhD.
LS 2005/6

1. Úvod do kursu; problém žánrové definice povídky
2. Hans Christian Andersen, Bjørnstjerne Bjørnson
3. H. Ch. Branner, Johan Borgen
4. Karen Blixenová, Pär Lagerkvist
5. Villy Sørensen
6. Peter Seeberg
7. Dag Solstad, Liv Køltzowová
8. Birgitta Trotzigová, Torgny Lindgren
9. P. O. Sundman, Kjell Askildsen, Helle Helle
10. Peter Høeg

Povinná četba:

Primární literatura

V semináři se budou číst vybrané texty z následujících výborů:

Sekundární literatura

V kursu budeme číst vybrané úryvky z odborné literatury, a to buď v angličtině (týká se studentů, kteří neumí žádný sev. jazyk), nebo v severských jazycích (týká se pokročilejších studentů skandinavistiky), např.:

Popis kursu:

V tomto seminárním kursu budeme diskutovat o moderní severské povídce, a to v historickém kontextu severské literatury a teoretickém kontextu žánru povídky obecně. Studenti by se v kursu měli zdokonalit v interpretaci literárních textů a získat přehled o vývoji povídkového žánru ve Skandinávii, respektive ve severogermánských zemích.

Podmínky pro zapsání kursu a požadavky pro udělení zápočtu:

Tento volný kurs je otevřen pro všechny studenty FF UK (naprostá většina textů v kursu se bude číst v českých překladech). Pro získání zápočtu musí mít studenti minimálně sedmdesátiprocentní docházku a musí se aktivně zúčastňovat diskusí o přečtených textech.