Vystudujte u nás magisterskou skandinavistiku!

Umíte dánsky, norsky nebo švédsky nejméně na úrovni B2? V magistru se s rodilými mluvčími naučíte rozumět i zbylým dvěma hlavním skandinávským jazykům, můžete se zaměřit na středověký Island, na moderní skandinávské jazyky nebo na literaturu.
.
Přihlášku lze podat do 31.3.

Více informací