Přihlášky na 3-týdenní studijní pobyt do Trondheimu / 3 místa PRODLOUŽENO

Oddělení skandinavistiky vypisuje výběrové řízení na třítýdenní studijní pobyt na univerzitě v Trondheimu (NTNTU). Studijní pobyt je vhodný pro studenty skandinavistiky či jiné studenty FF UK, kteří píší k norským/seveským reáliím bakalářskou či magisterskou práci.

Přihlášku formou motivačního dopisu odevzdejte vytištěnou na sekretariát UGS či do rukou dr. V. Hingarové, a to do 31. ledna 2022.

Termín studijního pobytu: května-červen 2021

Výdaje s pobytem hradí stipendium Fondů EHP.

 

Stipendium na 3 týdenní studijní pobyt:  275 EUR cestovné,  920 EUR pobytové náklady

Počet míst: 3

Kredity: 7

(výstup pobytu je písemné zpracování části kvalifikační práce)

Těšíme se Vaše přihlášky!

 

Přihláška obsahuje: jméno, obor, ročník, e-mailový kontakt a telefon, motivační dopis, datum a podpis.

Na přihlášku není šablona.

 

Úvod > Důležitá oznámení > Videomanuál pro studenty vyjíždějící přes Erasmus+