Norský velvyslanec zahájil letní školu

V úterý 21. 6. 2022 uvítala pražská skandinavistika Roberta Kvileho, velvyslance norského království, který svou přednáškou o česko-norských vztazích zahájil letní školu české a norské historie. Norské studenty z Trondheimu, studenty skandinavistiky v Praze i posluchače brněnské nordistiky přivítal vedoucí UGS Martin Humpál a dr. Vendula V. Hingarová, koordinátorka letní školy. Na cyklu přednášek se po celých 14 dní podílí 12 vyučujících z NTNU v Trondheimu, z FF UK a z Ústavu soudobých dějin Akademie věd a v neposlední řadě z Oddělení nordistiky na Masarykově univerzitě v Brně.

Pana velvyslance přišel pozdravit i proděkan pro zahraničí FF UK Dr. Milan Žonca. Do organizace letní školy se zapojil také Alting – spolek pražských studenů skandinavistiky.

Úvod > Důležitá oznámení > Změna konzultačních hodin