Doktorandi

Současní doktorandi

Jméno Název práce rok zahájení Školitel/ka
David Šimeček Future Tense in Old Norse Skaldic Poetry Jiří Starý
Lucie Korecká The Contemporary sagas‘ and Bishops‘ sagas‘ view of change and continuity in the Icelandic society of the 12th and 13th century Jiří Starý
Barbora Hlavatá
  • recepce a adaptace staroseverských motivů v moderní britské literatuře
  • staroseverská literatura a dílo J. R. R. Tolkiena
2018 Martin Humpál
Profil doktoranda
  • Pokud chcete mít na následujících stránkách svůj profil, pošlete údaje administrátorovi.
  • Vzor

Obhájené doktorské práce po roce 1990

Jméno Název práce rok obhájení školitel/ka
Kristýna Králová Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes 2020 Jiří Starý
Hana Štěříková Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva 2019 Ilja Lemeškin
Radka Stahr Ekfráze v díle Karen Blixenové 2018 Martin Humpál
Markéta Ivánková Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice 2018 Helena Březinová
Pavla Bartásková Changes of the written Norwegian and their reflection in newspapers in the United States during the 19th and first half of the 20th century 2017 Petra Štajnerová
Ondřej Buddeus Fikční světy v díle Jana Erika Volda 2017 Martin Humpál
Daniela Vrbová Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska 2015 Martin Humpál
Pavel Dubec Syntactic and FSP aspects of the existential construction in Norwegian 2014 Petra Štajnerová
Kateřina Haušildová Categories language and its future implementation is an interesting view of the Danish 2010 Martin Humpál
Silvie Cinková Words that matter. Towards a Swedish-Czech colligational lexicon of basic verbs 2009 Marie Vachková
Petra Štajnerová Sémantický aspekt frázových sloves v norštině 2005 Marie Vachková
Jana Holá Karin Boyeová – Hledání ženské identity pomocí řeči//podvědomí 2005 Martin Humpál
Marta Bartošková Odraz civilizačních změn v islandské próze po 2. sv. válce 2005 Helena Kadečková
Helena Březinová Myten in Johannes V. Jensens romanrække Den lange Rejse (1908-1922) 2003 Helena Kadečková
Úvod > Oddělení > Doktorandi