Hana Štěříková

Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 322

CurriculumPublikaceGrantyRozvrhOBDZávěrečné práceVyučované předměty

Curriculum

2005 Mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (obory Švédský jazyk a literatura, Slavistika všeobecná a srovnávací)

2019 Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (disertační práce Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva)

Profesní zaměření

Klíčové publikace

 

Grantové projekty

 

OBD (Osobní bibliografická databáze)

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Oddělení > Vyučující > Hana Štěříková