Hana Štěříková

Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 322

CurriculumPublikaceGrantyRozvrhOBDZávěrečné práceVyučované předměty

Curriculum

2005 Mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obory Švédský jazyk a literatura, Slavistika všeobecná a srovnávací (diplomová práce Substantivets morfologi i äldre nysvenska)

2019 Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Slovanské filologie (disertační práce Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva)

2023 B.A., Háskóli Íslands (Islandská univerzita), Reykjavík, obor Íslenska sem annað mál (Islandština jako druhý jazyk) (bakalářská práce Hetjur í fjötrum. Ófrjálsar konur í hugarheimi íslenskra miðaldabókmennta)

Profesní zaměření

Synchronní popis švédštiny, diachronní lingvistika se zaměřením na skandinávské a slovanské jazyky, kontaktní lingvistika skandinávských a východoslovanských jazyků, paleoslavistika, moderní islandština.

 

Klíčové publikace

 

Grantové projekty

 

Rozvrh

OBD (Osobní bibliografická databáze)

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Oddělení > Vyučující > Hana Štěříková