Helena Březinová

Mgr. Helena Březinová, Ph.D.

Členství
  • Oborová rada Germánské literatury (D; 7310V204; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 322

CurriculumPublikaceGrantyRozvrhOBDZávěrečné práceVyučované předměty

Curriculum

Vzdělání

Mgr. 1996, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ph.D. 2002, FF UK

Zaměstnavatel

od 2002 FF UK (2002 odborná asistentka)

Profesní zaměření

skandinávské literatury 19. a 20. století, teorie vyprávění, modernismus, N. F. S. Grundtvig, Johannes V. Jensen, Hans Christian Andersen, skandinávský romantismus, (pan)skandinavismus

 

Klíčové publikace

Monografie

BŘEZINOVÁ, Helena, 2018. Slavíci, mořské víly a bolavé zuby: Pohádky H. Ch. Andersena mezi romantismem a modernitou. Brno: Host.

Kniha získala Zlatou stuhu v kategorii Teorie a kritika literatury pro děti a mládež v roce 2019.

Ze zdůvodnění poroty: „Skandinavistka Helena Březinová v objevných interpretacích Andersenových děl na pozadí dobového literárního kontextu na čtenáře podobně jako slovutný dánský vypravěč pomrkává a v brilantních komparacích mu ukazuje, jak rafinovaně podvratný obsah jeho texty zdánlivě určené dětem mají a kolik se někdy necitlivým zacházením úpravců v českých překladech ztratilo.“

Kniha uspěla v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK za rok 2020.

 

 

Vybrané recenze:

Slovo a smysl

Svět literatury

Scandinavian Philology

TijdSchrift voor Skandinavistiek

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

World Literature Studies

AUC PHILOLOGICA

 

 

Vybrané články a kapitoly v knihách

BŘEZINOVÁ, Helena, 2021. „Arnošt Vilém Kraus zwischen Böhmen und Dänemark – eine Brücke von der man auf Deutschland herabsieht“. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 197–222.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2020. „Kierkegaard on the Narrator and his Author in Hans Christian Andersen’s Only a Fiddler„. Revue Roumaine de Philosophie 2/2020, 235–248.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2020. „Barnet som modellæser af Hans Christian Andersens eventyr ‚Ole Lukøie'“. AUC Philologica 1/2020, s. 39–50.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „A Community Incommunicado. On Troubled Communication in Hans Christian Andersens Fairy Tales“. In: Hans Christian Andersen and Community. Odense: University Press of Southern Denmark, 35–57.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „Den lange rejse – Johannes V. Jensen og myten i moderniteten“. Skandinavskaya filologiya. 17(1), 97–113.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „The Law and the Void: Hans Christian Andersen and Franz Kafka. Two Modern Parabolists.“ Scandinavica. NORWICH: UNIV EAST ANGLIA, 58(1), 31–67.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2017. „A Country without Culture: Johannes V. Jensens and Knut Hamsuns Dispute over America.“ In: Trans-Atlantic Migration : Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature and Language. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 129–147.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2016. „Den lange Rejse og Vesterlandets undergang – så langt fra hinanden og dog så tæt på.“ European Journal of Scandinavian Studies. 46, 1–15.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2015. „Da Andersens eventyr udkom på bohmisk eller: Den grimme ælling Lilli“. Anderseniana. 2015, 69–85.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2011. „Der Sprung in Jesu Arme. Einige Bemerkungen zur Rezeption von Lagerkvists Roman Barabbas in den deutschsprachigen Ländern.“ Acta Universitatis Carolinae – Philologica. 2008 (2), 21–30.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2011. „Oversætteren som redaktør. At rette eller ikke rette?“ In: Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS. Lunds Universitet, Sprak-och literaturcentrum: Lunds Universitet, Sprak-och literaturcentrum, 1–12.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2009. „Kierkegaard as a Model for the Irrationalist Movements.“ In: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Tome II. Farnham, England: Ashgate Publishing Limited, 205–213.

Grantové projekty

  • KREAS
  • New Geographies of Scandinavian Studies 2019-2022 (FKK Forskernetværk; cooperation of universities in: Copenhagen, Aarhus, Gdansk, Poznan, Prague, Budapest, Berlin, Vilnius)

Rozvrh

OBD (Osobní bibliografická databáze)

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

 

Úvod > Oddělení > Vyučující > Helena Březinová