Jiří Starý

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 321

CurriculumPublikaceGrantyRozvrhOBDZávěrečné práceVyučované předměty

Curriculum

1989 – studium formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997 – ukončení studia (titul Mgr.)

1991 – studium filosofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1996 – ukončení studia (titul Mgr.); diplomová práce «Vize historie v severském mýtu»

1997 – postgraduální studium staroseverského náboženství v Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v Praze

2000 – rigorózní zkoušky

2000-2001 – studia staroseverského jazyka, náboženství a literatury v Ústavu pro severskou filologii a germánský starověk (Institut für nordische Philologie und germanische Altertumskunde) na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově

2003-2004 – studia staroseverské kultury na Islandské universitě (Háskóli Íslands) v Reykjavíku

2005 – obhajoba disertační práce «Bohyně osudu ve staroseverském a archaickém řeckém náboženství»

2005 – stáž v Den Arnamagnæanske Samling v Kodani 2005 – udělení titulů PhDr. a Ph.D.

1999-2000, 2002-2003, 2004-dosud – Pedagogická činnost na FF UK v oblasti Německé a moderní filozofie, staroseverského náboženství a staroseverské literatury na FF UK (viz níže)

2005-2007 – Pedagogická činnost na FHS UK

Klíčové publikace

 

Grantové projekty

 

Rozvrh

OBD (Osobní bibliografická databáze)

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Oddělení > Vyučující > Jiří Starý