Vendula V. Hingarová

PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 318A

CurriculumPublikaceGrantyRozvrhOBDZávěrečné práceVyučované předměty

Profesní zaměření

 • dějiny a reálie Skandinávie
 • česko-skandinávské vztahy ve 20. století
 • menšinové a původní jazyky
 • migrace do Latinské Ameriky

Vzdělání

 • Ph.D. 2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny Latinské Ameriky
 • 2006-2009  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterské studium sociologie
 • Mgr. 2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dánská a španělská filologie

Publikace

  

        

 

Webové portály:

Zahraniční výzkumné pobyty

 • 2024/leden Národní archiv, Norsko – výzkumný pobyt
 • 2023/9  ACASA, University of Chicago– guest researcher
 • 2023/8 Universitet i Bergen – guest researcher
 • 2024/leden Národní archiv, Kodaň– výzkumný pobyt
 • 2022/8 Universitet i Bergen – studijně výzkumný pobyt
 • 2022/4 Sámi University of Applied Sciences – studijně výzkumný pobyt
 • 2022/3 Národní archiv, Norsko – výzkumný pobyt
 • 2021/9 NTNU, Norsko – výzkumný pobyt
 • 2019/9 NTNU, Norsko – výzkumný pobyt
 • 2018 Matice Slovenská, Literární archiv SNK, Martine – výzkum v archivech
 • 2012–2013 Universidad Kennedy; Universidad Buenos Aires, Argentina –  lektorka češtiny
 • 2010–2011 Universidad de Quintana Roo – stipendium Mex. ministerstva zahraničí
 • 2008 University of Sapmi, Norsko – výzkumný pobyt podpořen nadací Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
 • 2008 University of Tromsø, Norsko – stipendium Norské fondy
 • 2004–2005 Universidad Veracruzana de Xalapa, México, Departamento de Antropología (terénní výzkum v nahuaské komunitě v Chicontepec) – stipendium Mex. ministerstva zahraničí
 • 2002–2003 University of Texas at Austin, Department of Latin American studies – stipendium FFUK
 • 2001-2002 University of Copenhagen, Department of Indigenous Culture, Department of Danish – stipendium Socrates

Publikace

 

 • 2024 Hingarová Vendula – L. Busterud – H. O. Frøland. Gråzone i norsk okkupasjonshistorie. Tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge. [Gray zone in Norwegian occupation history. Czech forced laborers in Norway]. Trondheim, Falstadsenteret. (in press)
 • 2024 Hingarová Vendula –  H. Březinová. Dánští Židé v Terezíně. Praha, FF UK, 104 stran
 • 2023 Hingarová Vendula. Pomoc ze Severu. Výstava Dánští Židé v Terezíně. Paměť a dějiny 3/2024.
 • 2023 Hingarová Vendula  – H. O. Frøland – G. Hatlehol – Z. Maršálek. Tsjekkoslovaker i Norge under andre verdenskrig. Praha, FF UK.
 • 2023 Hingarová V. The History of Slovak Press in Argentina. Slavica Slovaca, 58, 2023, No 3, pp. 499-511.,DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.6
 • 2023 Hingarová V. a kol. Sendt mot nord: tyve historier / Posláni na sever: 20 příběhů. Trondheim: Rustkammeret.
 • 2022 Hingarová V. Czechoslovaks in Norway during Second World War. Narvik/Praha, The Narvik War and Peace Centre/Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences (spolu s  H. O. Frøland – G. Hatlehol – Z. Maršálek)
 • 2022 Tsjekkiske tvangsarbeidere i Hemne i 1943-1945. Årbok for Hemne Historielag. p.50–62
 • 2022 Hingarová V. „De tsjekkiske tvangarbeiderene i Oberbauleitung Drontheim.“ in: M. B. Rabben – A. Sanders –M. Sæther (Eds.) Midtnorske historier. Trondheim: Novus Forlag,  pp. 141–178. (spolu s  H. O. Frøland – G. Hatlehol – Z. Maršálek)
 • 2022 Hingarová Vendula – Maršálek,Z. Posláni na Sever. Češi v Norsku na nucené práci. [Send to the Norht. Czech forced labourers in Norway]. Červený Kostelec, Pavel Mervart.
 • 2022 Hingarová V. „Na staveništi za polárním kruhem. V Norsku během druhé světové války nuceně pracovaly dva tisíce Čechů“ in Paměť a dějiny 1/2022, s. 37 – 49.
 • 2021 Hingarová a kol, V. Posláni na Sever.15 příběhů / Sendt til Nord: 15 portreter. Praha: Univerzita Karlova, 80 stran.
 • 2021 Hingarová, V. Česká a slovenská periodika v Argentině. [Czech and Slovak press in Argentina]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 255 pp.
 • 2020 Hingarová, V. „Za polárním kruhem. Češi v Norsku na nucené práce“ in Dějiny a současnost 3/2020, pp.16–19.
 • 2020  Hingarová, V. „Kartotéka totálně nasazených v Norsku. Dokumenty Organizace Todt a evidence zahraničních dělníků v Norsku z let 1940–1945“ in Paměť a dějiny 2020/1, s.106–109. (spolu s Z. Maršálkem)
 • 2017. Czechs in Argentina – Brief History of Expatriates Community. In: Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 44–54.
 • 2017. La migración checa y escandinava a América Latina: proyecto de la Universidad Carolina. Ibero-Americana Pragensia. 45(1), 125–129.
 • 2017. The Czech and Slovak emigration to Argentina in the Archive of the Náprstek Museum in Prague. Ibero-Americana Pragensia. 45(1), 101–118.
 • 2017. Introduction. (with Ellen Marie JENSEN), In: Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 7–12.
 • 2016 The Czech and Slovak emigration to Argentina in the Archive of the Náprstek Museum in Prague. In: Ibero-Americana Pragensia . Praha: Karolinum.
 • 2014 Hingarová V. – Nemrava, D. (Eds.) Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 370 stran
 • 2014 Hingarová V. – Sanchéz Arroba M. E., La imágen del nahuatl y quechua en la prensa nacional. Mercurio peruano, Año 2014-2015, Nr. 527–528.
 • 2014 La emigración checoslovaca a Argentina en el Archivo de la Cancillería Checa – estudio de fuentes. In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 241–264.
 • 2014 Hingarová – Bortlová H. – Neyra A. V. Algunos apuntes sobre „Las tierras checas y Argentina: migración e intercambio cultural (2013-2014)“. In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero- Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 233–240.
 • 2012. La vitalidad del náhuatl en México contemporâneo. Jornadas de Filología y Lingüística. Identidades dinámicas. Variación y cambio en el español de América. Argentina, mar., 2012. En Memoria Académica.
 • 2011 Hořejší – Šír –Jánský – Hingarová, Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR. Výzkumná zpráva vypracovaná pro MZV. 128 stran zkrácená verze
 • 2011 La imagen del náhuatl y el español en la prensa mexicana“ in: Philologia, Suplementum II. (Actas de la Conferencia EL OTRO–LO OTRO–LA OTREDAD, Bratislava, 11/2009.
 • 2010 Jazykový management nahuatlu v Mexiku. doktorská práce:
 • 2010 Indiánské jazyky v Mexiku, In: Mexiko 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Mervart, s. 261–284.2010 Hingarová V. – Květinová, S. – Eichlová, G. (Eds.) Mexiko: 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • 2009 Hingarová, V. — Hubáčková, A. — Kovář, M. (Eds.) Moderní Sámové: jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • 2009 Vitalita napříč generacemi. In Sámové jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Mervart, s. 36–66. ISBN: 978-80-86818-99-3.
 • 2007 La vitalidad amenazada del náhuatl contemporáneo. In: Ibero-Americana Pragensia XL(2006). Praha: Karolinum, s. 251–272.
 • 2007 La experiencia lingüística de los checos en el México. In: Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 17/2006 Praha, Karolinum, s. 175–185.
 • 2006 „Jazyková integrace Skandinávců do české společnosti” Multikulturní centrum

 

Vystoupení na konferencích/seminářích:

 • 2024 Norge under krigen sett fra tsjekkiske tvangsarbeideres perspektiv“ Norske kulturdage i Gdansk 8.-9.4.2024, Polen
 • 2023 „Tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under krigen:  et eksempel på bilaterale emner for å fremheve norskfaget i Tsjekkia“ LÆRERSEMINAR 2023. Senter for norskstudier i utlandet / Universitetet i Agder, Norway
 • 2023 Tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge. ETTERKRIGS MINNE, 25 May 2023. Ruskammeret – Army Museum in Trondheim, Norway
 • 2023 „Krajanský a exilový tisk v Argentině“ Vedecké sympózium. Slováci a Češi v zahraničí, 21.–22. 6. 2023 Trnava
 • 2023 „La adquisición del español por los inmigrantes checos y eslovacos en Argentina  en el siglo XX – una perspectiva histórica“ EL ESPAÑOL COMO VEHÍCULO DE ENTENDIMIENTO ENTRE CULTURAS: EL ESPAÑOL Y EL MUNDO ESLAVO El XXVII Coloquio Internacional de la AEPE, 3.–6. 4. 2023, Bratislava
 • 2022La prensa checa y eslovaca en Argentina „ International Meeting of Romanists, 25.–26. 11. 2022, Olomouc
 • 2022 „Nucená práce v Norsku za 2: světová války: příklad Čechů“ Letní škola historie, 30.6. – 3.7. 2022, Pedf UK, Praha
 • 2022 „Tsjekkisk tvangsarbeidet i Norge“ Letní škola české a norské historie, 21.6.-1.7. 2022 FF UK
 • 2021 „Češi na nucené práci v norské Arktidě za druhé světové války“ Arktický festival. Dny arktické a české kultury a vědy. Vědecká konference. 8. 9. 2021 Praha
 • 2021 „Krajanská periodika v Argentině: místo k upevňování krajanské češtiny?“ X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku, 10.–14. 8. 2021, FF UK
 • 2020 „Tschechisch-norwegische Memorabilia universitäre bilaterale Zusammenarbeit“. Setkání bohemistů, Mnichov. 6.března 2020.
 • 2019 „Los periódicos checos publicados en Argentina en el siglo XX“. Encuentro de Hispanistas. České Budějovice, 19.-20. září 2019.
 • 2012 cyklus přednášek o české kultuře, České vyslanectví v Buenos Aires muzeum, červen – prosinec 2012;
 • 2012 “La vitalidad del náhuatl en México contemporáneo”, La Plata (Argentina). Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), 21–23. 3. 2012
 • 2012 „Stáže v rámci kulturní dohody v Mexiku“, Seminář ke studiu a stážích v Latinské Americe.FF UK, Praha, 21. 2. 2012
 • 2012 „Bibliografie závěřečných prací týkající se k Brazílii z českých univerzit“, Workshop k Brazílii, Ralsko u Liberce, Muzeum českého vystěhovalectví do Brazílie, 6.1.2012
 • 2011 „Zkušenosti s instit. spoluprací v rámci FM Norska a se vzděláváním v Norsku“, konference FM EHP: Spolupráce v oblasti vzdělávání. Zkušenosti a výhledy, Praha 19. 12. 2011
 • 2011 „Svátky a rituály u indiánů Nahuů“, Náprstkovo muzeum, 8. 12. 2011
 • 2010 “La imagen de las lenguas indígenas en la prensa mexicana”; 4 Simposio sobre Política de Lenguaje, UNAM de Yucatán, Mérida, 27.– 29. 10. 2010
  2010 “La transmisión del náhuatl en Chicontepec: Introduciendo el método del árbol lingüístico”, IV Coloquio Leonardo Manrique, Museo de Antropología, Mexico, 16.–18.8. 2010
 • 2010 “Vitality of the Nahuatl language in Mexico”, Summer school of Ph.d. students, 20 June 2010, Charles University
 • 2009 „New tool for visual representation of intergenerational language transmission – the case of Sámi families”, 2nd Saami Linguistics Symposium, University of Tromsø, 19. – 21. 11. 2009
 • 2009 “Visualization of language shift. The case of Nahuatl-Spanish community in Veracruz”; International Conference of Phd. Linguistics, University of London
 • 2009 „Jazykem Aztéků po Mexiku” Mexican Embassy in Prague, November 2009
 • 2009 ”Discurso sobre las lenguas en la prensa mexicana”, conference Las lenguas y literaturas románicas, Universita Purkyne v Bratislavě, 11/2009
 • 2009 „Jazyková geografie Latinské Ameriky”, Seminář k Latinské Americe, PřF UK, Praha
 • 2008 “Las realidades y estereotipos del náhuatl contemporáneo”, conferencia: Encuentro de Lingüistas del Noroeste, Universidad de Sonora, Mexico
 • 2008 „Language endangerment in Mexico”, Linguistic seminar at University of Tromsø
 • 2006 “La situación del náhuatl contemporáneo”, Departamento de Antropología, Universidad de Xalapa, Mexico
 • 2005 „Nahuatl a empirický výzkum“ cyklus přednášek na doktorandském sociolingvistickém semináři doc. Nekvapila, FFUK
 • 2004 “Las lenguas indígenas en América Latina”, Department of Modern Languages, University of Island.

Grantové projekty:

2022-2024 Česko-norská memorabilia II., Fondy EHP, mezinárodní projekt ve spolupráci s Univerzitou v Trondheimu, hlavní řešitelka
2019-2022 Česko-norská memorabilia — bilaterální institucionální spolupráce, Fondy EHP, mezinárodní projekt ve spolupráci s Univerzitou v Trondheimu, hlavní řešitelka
2015-2016 Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway – Norské fondy, mezinárodní projekt ve spolupráci s Univerzitou v Tromsø, řešitelka
2013–2014 „České země a Argentina: migrace a kulturní spolupráce“, mezinárodní vědecký projekt, mobilita MŠMT (spoluřešitelka)
2010 „Mexiko: 200 let nezávislosti“, doktorandský projekt, interní grant FFUK (řešitelka)
2010 „Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR“, vědecký projekt MZV (spoluřešitelka)
2009 „Multietnické Norsko: sámské reálie a jazyky na českých universitách“, bilaterální projekt institucionální spolupráce s UiT, podpořen NAEP/FM, spoluřešitelka za FFUK
2008–2009 „Menšiny a přistěhovalectví ve Skandinávii“, doktorandský projekt podpořen GAUK (řešitelka)
2007–2008 „Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru“, doktorandský projekt podpořeno GAUK (spoluřešitelka)
2006 ”Language Management in Mexico”, specifický výzkum FFUK (řešitelka)

Rozvrh

OBD (Osobní bibliografická databáze)

  Odrážky:

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Oddělení > Vyučující > Vendula V. Hingarová