Webové stránky

Jsou určeny především studentům daného oboru, ale sloužit mají také budoucím studentům a absolventům a lidem se zájmem o Skandinávii.

Vítáme jakékoli Vaše podněty ohledně webových stránek či doplnění chybějícíh informací (např. bibliografie diplomových prácí, projekty, atp.).

Současný webmaster:

Václav Křenek (e-mail: vasek.kren@seznam.cz)  

Historie stránek

Stávající webové stránky vznikly z iniciativy Venduly Hingarové v lednu 2020. Jejich cílem je prezentovat Oddělení skandinavistiky, a to především jeho výzkumné a pedagogické aktivity, dále poskytovat studentům informace potřebné ke studiu a prostor k prezentaci vlastní výzkumné a akademické činnosti a konečně seznamovat s činností skandinavistiky širokou veřejnost neboli stránky mají sloužit jako informační platforma pro zájemce o skandinávské jazyky, literatury a reálie.

Důležitým aspektem stránek je také uchovat historii skandinávských výzkumů, které jsou spojeny s UK a propojit jednotlivé generace skandinavistů například pomocí profilů jednotlivých vyučujících jakož i studentů a  doktorandů.

Staré stránky

2009-2019 viz zde

1999-2008 viz zde

Bývalí správci:

Iva Kopřivová (správa a aktualizace aktualit a webových stránek)

Úvod > Oddělení > Webové stránky