Studium v zahraničí

Studenti skandinavistiky mohou během svého studia opakovaně vyjet na velké množství zahraničních univerzit v celé Skandinávii, v Evropě nebo třeba na Islandu.

Mezi hlavní výhody pobytu na zahraniční univerzitě patří:

  • možnost zlepšit se ve studovaném jazyce
  • seznámení se s prostředím zahraniční univerzity, poznání studovaného oboru z nové perspektivy
  • získání zahraničních kontaktů
  • přístup k někdy obtížně přístupné literatuře, již je možno využít při psaní bakalářské, diplomové nebo doktorské práce, možnost konzultovat svou práci se zahraničními odborníky
  • kontakt se zahraničními spolužáky, který je možno využít např. při zpracovávání závěrečných prací sociolingvistického charakteru založených na dotazníkovém šetření, témat je ovšem celá řada
  • neocenitelná osobní zkušenost

Oddělení skandinavistiky poskytuje informace a vyhlašuje výběrová řízení k výjezdům určených primárně pro studenty skandinavistiky.

Možnosti studia v zahraničí:

Úvod > Studium > Studium v zahraničí