Další možnosti studia v zahraničí

 

Stipendia DIKU pro norštináře

Norská  instituce DIKU (Direktoratet for hogere utdanning og kompetanse) nabízí každoročně stipendium pro zahraniční studenty norštiny. Stipendium je určené na terénní výzkum, badatelské pobyty a k vypracování závěrečné práce.

Délka pobytu: 1-3 měsíce

Stipendium: 2.000 NOK (cestovné) 11.500 NOK na měsíc pobytu

K žádosti je nutné mít doporučující dopis vyučujících FF UK a pozvání norské instituce. S tímto Vám rádi pomůžou vyučující.

Termíny žádosti: polovina března

Další info zde

Zkušenosti naši studentů s pobytem:

Gabriela Králová (září-říjen 2021), pobyt spojený s výzkumem v archivech v Trondheimu a v Oslo.

Zpráva z výzkumné cesty do Norska_Diku_GK

 

Vládní stipendia

Mezi Českou republikou a řadou zemí v Evropě a v zámoří jsou zavřené dohody o poskytování vládních stipendií pro studenty českých VŠ (hlavně pro studenty magisterských a doktorských programů). Vládní stipendia jsou většinou na 1-2 semestry, někdy pokrývají i letní školy.

Vládní stipendia nejsou momentálně určena pro skandinávské země, ovšem je možné vyjet a studovat skandinavistiku či druhý obor mj. na německých a rakouských univerzitách.

Další informace poskytuje AIA (Akademická informační kancelář) – sekce rozpis kvót – výběrové řízení.

Zájemci informace poskytne Zahraniční oddělení FF UK.

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Další možnosti studia v zahraničí