Fondy EHP / Norské fondy

Fondy EHP (tzv. Norské fondy) umožňují vyslat do Norska a na Island studenty i zaměstnance univerzit na studijní i vědecké pobyty v délce od 2 týdnů do 5 měsíců.

Pobyt pokrývá plně cestovní a pobytové výdaje (finanční dotace je vyšší než v programu Erasmus+), je možné požádat o příplatek pro znevýhodněné studenty a příplatek za jazykovou přípravu.

Student projedná zájem o výjezd s koordinátorem studentských mobilit na své katedře. Katedra pak deleguje studentské žádosti na Zahraniční oddělení FF, které pak sestavuje hromadnou žádost za své studenty na Norské fondy. Termíny bývají v listopadu daného roku.

Pro koho je výjezd v rámci fondů doporučen?

  • studentům, kteří jsou sociálně i zdravotně znevýhodnění a nemohou vyjet v rámci programu Erasmus+
  • studentům, kteří mají za sebou pobyt na zahraniční univerzitě, jsou ve vyšším ročníku a potřebují získat praxi či provést výzkum k bakalářské/magisterské práci
  • studentům, kteří úzce spolupracují s vyučujícími na vědeckém projektu či plánují se do něj zapojit

Možnost výjezdu ve školním roce 2020/21 (přesunuto na 2021/22)

  • zahraniční oddělení FF UK nabízí semestrální stipendia na zimní semestr 2021. Vyhlášení výběrového řízení na Island a do Norska bude během pozdního léta 2021. Informace poskytuje zahraniční oddělení.
  • Skandinavistika disponuje se 3 studentskými kratšími mobility (3 týdny) do Trondheimu na NTNU (pro studenty vyšších ročníků); výběrové řízení a další informace budou zveřejněny v sekci novinek na jaře 2021, z důvodu uzavření hranic přesunuto na podzim 2021.
  • Skandinavistika disponuje s 15 místy pro studentskou exkurzi pro studenty skandinavistiky (hlavně norštináři) do Trondheimu v LS 2022 (ve zkouškovém). Výběrové řízení a další informace budou zveřejněny v sekci novinek na začátku LS 2022.

V současné době již nelze žádat o další studentské výjezdy na školní rok 2021/22.

Další informace:

Dr. Vendula Hingarová (koordinátorka mobilit za skandinavistiku)

Obecné informace o Fondech EHP: Dům zahraničních služeb  zde.

NB! Žádost o výjezd v rámci Fondů EHP může student na FF UK podat pouze prostřednictvím svého vyučujícího FF UK, nikoliv přímo sám.  Studentské žádosti ze skandinavistiky schvaluje Zahraniční oddělení FF UK.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Fondy EHP / Norské fondy