V roce 2022 otevíráme švédštinu – bakalářské studium

Váš zájem o švédštinu, o švédskou literaturu a kulturu nás velice těší. Abychom se na podzim 2022 společně mohli pustit do práce, přečtěte si pozorně následující informace o přijímacím řízení.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vizitka studijního programu Bc.: Germánská a severoevropská studia, specializace Skandinavistika. Rok 2022: modul švédština

Předpokládaný počet přijatých: 40 uchazečů.

POPIS PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 65 minut)
  • skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)
  • skandinávská literatura (max. 30 bodů)
  • základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů)
  • test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů)

 

Příklady otázek z reálií, dějin, jazyka a literatury zde.

Příklad testu z angličtiny zde.

Uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:

 • Johannes Anyuru: Bouře se přihnala z ráje. Praha: Argo, 2014.
 • Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly. Praha: Mladá fronta 2003, nebo Praha: Argo, 2018.
 • Stig Dagerman: Popálené dítě. Praha: Odeon 1985, nebo Praha: Mot komiks, 2010.

Doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:

Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011

Štěpán, Jiří. Švédsko. 1. Praha: Libri, 2010

Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

 

Jazykovědná příprava:

Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha 1996.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: 2012.

 

Informace z loňského dne otevřených dveří:

Úvod > Uchazeč > V roce 2022 otevíráme švédštinu – bakalářské studium