Naši skandinávští lektoři

Tone, Susanna a Morten

Publikace

Publikace našeho oddělení

Více informací

Erasmus+ 2020/2021

Vyzkoušejte si studium v zahraničí!

Přihlášky na Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021 lze podávat do 10. 3. 2020

Více informací