Memorabilia II.

Česko-severská memorabilia II.- demokracie a aktivní občanství ve vysokoškolské výuce

 

Poskytovatel: Fondy EHP, program Vzdělání, Projekt institucionální spolupráce
Číslo: EHP-CZ-ICP-4-009

Trvání: 2022-2024

Hlavní řešitelka: dr. Vendula Hingarová

Zaměření projektu: aktivní občanství a demokracie ve vysokoškolské výuce, česko-norské vztahy, válečné dějiny, nucená práce,

Činnosti projektu:

 • Inovace výukových kurzů Dějiny Skandinávie  a Skandinávské reálie, IO 2
 • Zavedení volitelných kurzů postdoktorandů, iIO2
 • Zavedení kurzu Oborová praxe pro studenty malých jazyků (oborů), IO 2
 • Webový portál a interaktivní mapa o skandinávských stopách v ČR, IO
 • Výukové materiály o nucené práci zahraničních dělníků pro norské studenty a učitele historie
 • Putovní výstava na téma Dánové v Terezíně
 • Pracovní setkání v Norsku  a ČR
  • 1) září 2022: Praha: Grey zones in WWII history – good practice sharing
  • 2) květen 2023: Trondheim:  Democracy and Active Citizenship in university teaching – examples from
   Norway) Program
  • 3) srpen 2023: Trondheim: Roundtable on Forced labour and historical sources in Norway
  • 4) podzim 2023: Praha: Roundtable onForced labour and historical sources in the Czech Republic

členové týmu:

Anotace  projektu

Projekt „Česko-severská memorabilia II.- demokracie a aktivní občanství ve vysokoškolské výuce“
prohlubuje spolupráci s Humanitní fakultou NTNU a nově etabluje spolupráci s Fakultou pedagogickou
NTNU. Projekt inovuje stávající povinné historické kurzy a na norské straně zapojuje nové poznatky z
výzkumu nucené práce Čechů v Norsku do studijních materiálů. Projekt nabízí příležitost nastupující
generaci akademických pracovníků připravit a realizovat nové výukové kurzy. Pro studenty posledních ročníků BA.
a M.A. programu vznikne nový výběrový kurz s oborovou praxí, který má za cíl zohlednit pracovního
uplatnění absolventů malých oborů.
Projekt pracuje s tématy demokratizace a aktivní občanství ve výuce historie a rozvíjí bilaterální
spolupráci v oblasti společných historických milníků. Projekt zorganizuje čtyři kulaté stoly.
Popularizačním výstupem je výstavní projekt věnovaný holokaustu ve Skandinávii.

 

m  

 

Mediální ohlasy:

FB Skandinavistika, 15.5. 2023 / Peerlearning Trondheim 2023

FB Skandinavistika 14: 5. 2023 / Výstava a pozvaná přednáška, prezentace katalogu a příběhu Čechů v Trondheimu

FB Ruskammeret Trondheim 14.5: 2023 / Výstava a pozvaná přednáška, prezentace katalogu a příběhu Čechů v Trondheimu

FB Rustkammeret Trondheim pozvánka na výstavu a přednášky

Twitter Vyslanectví ČR v Oslo, 10.5. 2023

 

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Memorabilia II.