Memorabilia II.

Česko-severská memorabilia II.- demokracie a aktivní občanství ve vysokoškolské výuce

Anotace  projektu

Projekt „Česko-severská memorabilia II.- demokracie a aktivní občanství ve vysokoškolské výuce“
prohlubuje spolupráci s Humanitní fakultou NTNU a nově etabluje spolupráci s Fakultou pedagogickou
NTNU. Projekt inovuje stávající povinné historické kurzy a na norské straně zapojuje nové poznatky z
výzkumu nucené práce Čechů v Norsku do studijních materiálů. Projekt nabízí příležitost nastupující
generaci akademických pracovníků připravit a realizovat nové výukové kurzy. Pro studenty posledních ročníků BA.
a M.A. programu vznikne nový výběrový kurz s oborovou praxí, který má za cíl zohlednit pracovního
uplatnění absolventů malých oborů.
Projekt pracuje s tématy demokratizace a aktivní občanství ve výuce historie a rozvíjí bilaterální
spolupráci v oblasti společných historických milníků. Projekt zorganizuje čtyři kulaté stoly.
Popularizačním výstupem je výstavní projekt věnovaný holokaustu ve Skandinávii.

Poskytovatel: Fondy EHP, program Vzdělání, Projekt institucionální spolupráce
Číslo: EHP-CZ-ICP-4-009

Trvání: 2022-2024

Hlavní řešitelka:  Vendula V. Hingarová

Zaměření projektu: aktivní občanství a demokracie ve vysokoškolské výuce, česko-norské vztahy, válečné dějiny, nucená práce,

Činnosti projektu:

Vedení týmu:

Norští partneři: 

Fotodokumentace: výuka, školení a partnerská setkávání

m  

 

Mediální ohlasy:

FB Skandinavistika, 15.5. 2023 / Peerlearning Trondheim 2023

FB Skandinavistika 14: 5. 2023 / Výstava a pozvaná přednáška, prezentace katalogu a příběhu Čechů v Trondheimu

FB Ruskammeret Trondheim 14.5: 2023 / Výstava a pozvaná přednáška, prezentace katalogu a příběhu Čechů v Trondheimu

FB Rustkammeret Trondheim pozvánka na výstavu a přednášky

Twitter Vyslanectví ČR v Oslo, 10.5. 2023

 

 

FB Památník Terezín: Příběhy naděje: Dánští Židé v Terezíně, 20.11.2023

Web Skandinavistika  Stránka o výstavě Dánští Židé v Terezíně

FB Skandinavistika, Foto z vernisáže výstavy Dánští Židé v Terezíně

FB Skandinavistika Pozvánka na výstavu Dánští Židé v Terezíně

FB FF UK  Pozvánka na výstavu Dánští Židé v Terezíně

FB Památník Terezín / Vzpomínková akce u příležitosti 80. výročí dánských transportů a slavnostní uvedení výstavy

FB Dánské velvyslanectví v Praze,

Web FF UK  Zpráva: Výstava „Dánští Židé v Terezíně“ přináší svědectví Seveřanů, kteří se proti své vůli ocitli na českém území“

FB FF UK Zpráva o uvedení výstavy Dánští Židé v Terezíně, 7.10. 2023

FB Skandinavistika Zpráva o uvedení výstavy Dánští Židé v Terezíně, 6.10. 2023

ČRo Plus, 6.10. 16.15 živé vysílání V. Hingarová hovořila o osudu Dánských Židů v Terezíně u příležitosti uvedení výstavy

FB Dánské velvyslanectví v Praze, 6.10.2023 Zpráva o uvedení výstavy Dánští Židé v Terezíně

FB Dánské velvyslanectví v Praze, 4.10.2023 Zpráva o uvedení výstavy Dánští Židé v Terezíně

FB Pro Lidice, 5.10. 2023 Zpráva o uvedení výstavy Dánští Židé v Terezíně

FB Památník Terezín 4. 10. 2023 Zpráva o uvedení výstavy Dánští Židé v Terezín

Web FF UK  zpráva „Akademici a studenti Oddělení skandinavistiky FF UK zahájili výstavu Dánští Židé v Terezíně“, 13.10. 2023

Web Památník Lidice, zpráva o konání výstavy

Newsletter Památník Lidice, listopad 2023

ě

 

 

 

FB FF UK pozvánka na vernisáž na hlavní budově fakulty, dne 15.11: 2023

Popularizační výstupy projektu:

 

Paměť a dějiny 3/2023 – V. Hingarová: Pomoc ze severu. Výstava Dánští Židé v Terezíně

 

Web Národní archiv ČR: Otevření výstavy Posláni na sever a předání výzkumného materiály do archivu, 15.1: 2024

FB Národní archiv ČR

FB Vyslanectví Norska v ČR

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Memorabilia II.