Memorabilia

Česko-norská memorabilia: univerzitní bilaterální spolupráce

 

Poskytovatel: Fondy EHP, program Vzdělání, Projekt institucionální spolupráce
Číslo: EHP-CZ-ICP-1-001

Trvání: 2019-2021

Hlavní řešitelka: Vendula Hingarová

Zaměření projektu: česko-norské vztahy, válečné dějiny, Češi nasazení na nucené práce za 2. světové války do Norska

Činnosti projektu:

členové týmu:

 

Anotace  projektu

Projekt Česko-norská memorabilia rozvine bilaterální spolupráci mezi Ústavem germánských studií na Karlově Univerzitě a Katedrou historie na Univerzitě v Trondheimu v oblasti norských a českých dějin v první pol. 20. století. Tematicky se projekt zaměří na osudy Čechů nuceně nasazených v Norsku za 2. světové války, na čs. exil v Norsku po roce 1948 a na práci českého lappologa a historika Skandinávie Václava Marka. Projekt rozvine spolupráci s odborníky na válečné dějiny a zprostředkuje archivní materiály k této problematice . Přispěje k formování nových odborníků v ČR a zapojení nových poznatků do výuky. Výstupem projektu bude tvorba kurikul a realizace dvou nových akademických kurzů, edice historických pramenů a elektronická databáze memorabilií. Projekt zrealizuje tři odborná setkání a putovní výstavu.