Memorabilia I.

Česko-norská memorabilia: univerzitní bilaterální spolupráce

Zaměření projektu: česko-norské vztahy, válečné dějiny, Češi nasazení na nucené práce, Čechoslováci v Norsku za druhé světové války

Poskytovatel: Fondy EHP, program Vzdělání, Projekt institucionální spolupráce
Číslo: EHP-CZ-ICP-1-001

Trvání: 2019-2021 (prodloužen  do 6/2022)

Hlavní řešitelka: dr. Vendula Hingarová

Výstupy projektu:

Norský partneři:

 

Anotace  projektu

Projekt Česko-norská memorabilia rozvine bilaterální spolupráci mezi Ústavem germánských studií na Karlově Univerzitě a Katedrou historie na Univerzitě v Trondheimu v oblasti norských a českých dějin v první pol. 20. století. Tematicky se projekt zaměří na osudy Čechů nuceně nasazených v Norsku za 2. světové války, na čs. exil v Norsku po roce 1948 a na práci českého lappologa a historika Skandinávie Václava Marka. Projekt rozvine spolupráci s odborníky na válečné dějiny a zprostředkuje archivní materiály k této problematice . Přispěje k formování nových odborníků v ČR a zapojení nových poznatků do výuky. Výstupem projektu bude tvorba kurikul a realizace dvou nových akademických kurzů, edice historických pramenů a elektronická databáze memorabilií. Projekt zrealizuje tři odborná setkání a putovní výstavu.

 

Mediální výstupy projektu:

18. 1. 2022 Český rozhlas Plzeň,  pořad Dobré ráno

14. 1. 2022: Mladá Fronta Dnes / příloha Plzeňský kraj

článek: „Vyprávějí příběhy nuceně nasazených“,  ke stažení zde: IDNES_Noraci.

9. 1. 2022 server Seznam.cz

„Vědecká knihovna v Plzni připravila výstavu o totálně nasazených Češích v Norsku“

27. 12. 2021 Blanenský deník.cz

„Pro nacisty stavěli silnice a opevnění. V Norsku nasadili dělníky z jihu Moravy“

14. 12. 2021 Česká Televize / Události /20:00

článek na ČT 24: „Noráci stavěli železnici i opevnění pro nacisty. Příběhy nuceně nasazených Čechoslováků v Norsku ožívají

 

Říjen 2021 / 19. 10./ Radio Prague International, anglické vysílání Českého rozhlasu zveřejnilo reportáž o nasazených Češích v Norsku: ‘Noráci project traces fate of Czech men forcibly deployed in Norway during WWII.

22.9. 2021 UK-Fórum, Magazín Univerzity Karlovy,  Článek Noráci připomínají neznámé příběhy Čechů za války

14. 9.  noviny Aktuálně.cz přinesly v Domácí rubrice rozsáhlý příspěvek o výstavě Posláni na Sever s rozsáhlou fotogalerií (116 fotek), proklik zde

léto 2021: norský článek na webu Norské koordinační kancelář pro mezinárodní spolupráci (DIKU) pod názvem Z Čech do Belevag: Česko-norská spolupráce o nucené práci Čechů v Norsku za druhé světové války

04. 06. 2021 Francouzská redakce Radio Prague International připravila pořad ve francouzštině o Norácích a o běžícím  výzkumu, vstup zde.

22. 5. 2021 / Český rozhlas Plus odvysílal dne 55-minutový pořad na téma Nucená práce v Norsku. Po zde.

květen 2021/ Oběžník Mozaika vydávaný Domem zahraničních služeb při MŠMT, představuje projekt v rubrice Dobrá praxe . Ke stažení zde.

listopad 2020/ norské noviny FREMOVER zveřejnily unikátní snímky  z poválečného Narviku zaznamenané jedním z nasazených v červnu 1945. a referují o výzkumu Čechů v Narviku za války (článek byl publikován 4/11/2020).

 

Písemné výstupy:

2021 Posláni na Sever. 15 portrétů. Katalog k výstavě. Praha: Univerzita Karlova, 80 s.

2021 H. O. Frøland – G. Hatlehol – Hingarová V. – Z. Maršálek „De tsjekkiske tvangarbeiderene i Oberbauleitung Drontheim.“ in: M. B. Rabben – A. Sanders –M. Sæther (Eds.) Midtnorske historier. Trondheim: Novus Forlag,  pp. 141–178.

2021 /  Živá historie, č. 10, článek V. Hingarové, Z protektorátu do Arktidy, s. 34–38.

březen 2020 / Dějiny a současnost, tematické číslo Nucená práce pro Říši

květen 2020/  Kartotéka totálně nasazených v Norsku, Paměť a dějiny

6. 3. 2020 / i Setkání Bohemistů v Mnichově (Bohemisten-Treffen) prezentace výzkumu

 

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Memorabilia I.