Hlavní oblasti výzkumu

Literární věda

 • staroseverská mytologie
 • středověká literatura – eddická poezie, skaldská poezie, ságy
 • romantismus
 • skandinávské literatury od 19. století do současnosti
 • modernismus a avantgarda
 • teorie vyprávění
 • literární překlad a recepce skandinávských literatur v českém kontextu
 • N. F. S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, Hans Christian Andersen, J. V. Jensen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Selma Lagerlöfová

Jazykověda

 • korpusová lingvistika
 • textová lingvistika – koheze textu, textové role
 • aktuální členění větné – informační struktura
 • sémantika severogermánských sloves
 • současná jazyková situace ve Skandinávii

Reálie

 • česko-severské kulturní vztahy
 • Češi ve Skandinávii
 • kulturní a jazyková emancipace Sámů
 • emigrace Skandinávců do Ameriky
 • percepce skandinávské kultury v českém prostředí
Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu