Våre skandinaviske sendelektorer

Johannes, Jens, Susanna

Skandinavistikken i Prag

Skandinavistikken i Prag er en del af Instituttet for germanske studier. Studiet er filologisk baseret, og man kan læse dansk, norsk og svensk både på bachelor- og kandidatniveau. Skandinavistikken i Prag er det eneste sted i Tjekkiet, som har tilknyttet et dansk, norsk og svensk lektorat, og hvor man kan beskæftige sig med skandinaviske sprog og litteratur helt op til Ph.D.-niveau; dette gælder også islandsk.

 

Studium

Hvad bachelor-studiet angår koncentrerer den studerende sig udelukkende om det sprog hun/han vælger, hvorimod der i litteraturundervisningen fokuseres på hele Skandinavien. Kandidatuddannelsen forudsætter solidt kendskab til det primære sprog den studerende har erhvervet i løbet af bachelorstudiet. Alle studerende har desuden obligatoriske kurser i de to øvrige skandinaviske hovedsprog. Målet er at beherske et skandinavisk sprog plus at have passivt kendtskab til de to andre for at styrke kandidaternes kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet.

 

Historie

Fagets historie på Karlsuniversitetet går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet; her blev de første afhandlinger om skandinavisk filologi forsvaret. En af de første pionerer inden for skandinaviske studier var Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) – en germanist, som sværmede for Danmark og hele Skandinavien. Han begyndte at forelæse om skandinavisk litteratur omkring 1910. I løbet af det tyvende århundrede blev de skandinaviske studier til autonome fag. I 1960erne kom de første sendelektorer fra Skandinavien til Prag og siden da har de skandinaviske studier hørt til de mest populære sprogfag på Karlsuniversitetet.

 

Dansktalende ansatte

Vores dansktalende stab er i dag sendelektor Johannes Eske Andersen, litteraturforsker Radka Stahr, forsker Vendula Hingarová, og litteraturforsker og afdelingsleder Helena Březinová.

 

  • Radka Stahr forsvarede sin ph.d.-afhandling om Karen Blixen og ekfrase i 2018. I sin forskning fokuserer hun på forholdet mellem litteratur og billedkunst og på rumlige begreber i migrationslitteraturen. Hun underviser i skandinavisk sprog- og litteraturvidenskab på Karlsuniversitetet i Prag.
  • Johannes Eske Andersen underviser i sprog og fonetik. Han er kontaktperson vedr. sommerskoleophold på danske højskoler og arrangerer besøg af gæsteforelæsere fra Danmark.
  • Vendula Hingarová har forsket i flersproglighed i Norden og skandinavisk-tjekkisk historie. Hun arbejder nu på  fælles skandinavisk-tjekkisk krigshistorie med fokus på tjekkisk tvangsarbejde og Holocaust i Norge og Danmark under den anden verdenskrig.