Forskning

Forskningsemner tilknyttet til dansk faget

Literatur:

 • staroseverská mytologie
 • středověká literatura – eddická poezie, skaldská poezie, ságy
 • romantismus
 • skandinávské literatury od 19. století do současnost a avantgarda
 • teorie vyprávění
 • literární překlad a recepce skandinávských literatur v českém kontextu
 • N. F. S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, Hans Christian Andersen, J. V. Jensen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Selma Lagerlöfová

Sprog:

 • korpusová lingvistika
 • textová lingvistika – koheze textu, textové role
 • aktuální členění větné – informační struktura
 • sémantika severogermánských sloves
 • současná jazyková situace ve Skandinávii

Viktigste publikationer:

Helena Březinová. 2018. Nattergale, havfruer og tandpine. H. C. Andersens eventyr mellem romantisme og modernitet.(Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena mezi romantismem a modernitou.)

 • Monografien vandt prisen som den bedste bog i kategorien teori og kritik inden for børnelitteratur, Zlatá stuha (The Golden Ribbon), i 2019.

Ph.D. afhandlinger

2018

Ekphrasis in the Works of Karen Blixen (Ekfráze v díle Karen Blixenové)

2015

Utopia, or Paradise Lost? The Texts of Danish Immigrants in Argentina and Latin American Immigrants in Denmark and Their Images of Denmark (Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska)

2010

Categories language and its future implementation is an interesting view of the Danish

2003

Myten in Johannes V. Jensens romanrække Den lange Rejse (1908-1922)

Úvod > home_da > Forskning