Helena Březinová

doc. Helena Březinová, Ph.D.

Job
 • předsedkyně (head) - Foreign Relations Committee
Address

Department of Germanic Studies
Místnost č. 322

CurriculumPublicationsProjectsScheduleOBDThesesTeaching

Curriculum

Doc. Helena Březinová is Assistant Professor of Nordic Studies at Charles University, Prague. Her research is mainly on Scandinavian Romanticism, Hans Christian Andersen, and Johannes V. Jensen. Among her recent publications is Slavíci, mořské víly a bolavé zuby: Pohádky H. Ch. Andersena: mezi romantismem a modernitou (Nightingales, Mermaids and Toothaches: Andersen’s Fairy Tales between Romanticism and Modernity, 2018). At present, she is junior researcher in the European Regional Development Fund-Project ”Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World”. She is an active literary translator (Helle Helle, Ida Jessen, Naja Marie Aidt, Hans-Jørgen Nielsen). Currently, she is working on the complete new edition of Hans Christian Andersen’s fairy tales in Czech.

Education and projects

 • 06/2022 Docent-degree (Doc.) in Germanic literature (an academic appointment below that of a full professor)
 • 04/2018–22 junior researcher in the European Regional Development Fund-Project „Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World“ (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734)
 • member of the research network New Geographies of Scandinavian Studies funded by Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
 • 10/2002 Ph.D.-degree awarded for dissertation “Myten in Johannes V. Jensens romanrække Den lange Rejse (1908-1922)”, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University Prague
 • 09/98   Diploma (Mgr. – equivalent to MA-level) in Danish – Germanic Studies, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University Prague

Research Interests

 • Scandinavian literature (Romanticism, Modernism)
 • narratology
 • N. F. S. Grundtvig
 • Johannes V. Jensen
 • Hans Christian Andersen
 • Scandinavianism in literature

Employment

 • 10/2002– associate professor at Department of Germanic Studies – Scandinavian Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague (Ústav germánských studií, oddělení skandinavistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Key publications

BŘEZINOVÁ, Helena, 2018. Slavíci, mořské víly a bolavé zuby: Pohádky H. Ch. Andersena mezi romantismem a modernitou. Brno: Host.

The book, well received by critics and the public alike (it soon sold out and is already in its second impression), was awarded the 2019 Zlatá stuha (Golden Ribbon) in the category of the theory and criticism of children’s literature.

The book was also acknowledged as a high quality monograph by the Charles University in 2020: Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK.

 

 

Selected Reviews

Slovo a smysl

Svět literatury

Scandinavian Philology

Studia Scandinavica

TijdSchrift voor Skandinavistiek

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

World Literature Studies

AUC PHILOLOGICA

 

Migration and Identity in Nordic Literature 2022

 

2021

 

Selected Bibliography

BŘEZINOVÁ, Helena, 2024. „“It is more than needed in our country”. Contemporary Czech images of Scandinavia through the lens of literary criticism“. Folia Scandinavica Posnaniensia 1/2024, 56–73.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2022. „Andersen, Ibsen and Strindberg as Migrant Authors„. Praha: Karolinum, 46–63.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2021. „Arnošt Vilém Kraus zwischen Böhmen und Dänemark – eine Brücke von der man auf Deutschland herabsieht“. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 197–222.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2020. „Kierkegaard on the Narrator and his Author in Hans Christian Andersen’s Only a Fiddler„. Revue Roumaine de Philosophie 2/2020, 235–248.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2020. „Barnet som modellæser af Hans Christian Andersens eventyr ‚Ole Lukøie’“. AUC Philologica 1/2020, s. 39–50.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „A Community Incommunicado. On Troubled Communication in Hans Christian Andersens Fairy Tales“. In: Hans Christian Andersen and Community. Odense: University Press of Southern Denmark, 35–57.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „Den lange rejse – Johannes V. Jensen og myten i moderniteten“. Skandinavskaya filologiya. 17(1), 97–113.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „The Law and the Void: Hans Christian Andersen and Franz Kafka. Two Modern Parabolists.“ Scandinavica. NORWICH: UNIV EAST ANGLIA, 58(1), 31–67.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2017. „A Country without Culture: Johannes V. Jensens and Knut Hamsuns Dispute over America.“ In: Trans-Atlantic Migration : Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature and Language. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 129–147.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2016. „Den lange Rejse og Vesterlandets undergang – så langt fra hinanden og dog så tæt på.“ European Journal of Scandinavian Studies. 46, 1–15.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2015. „Da Andersens eventyr udkom på bohmisk eller: Den grimme ælling Lilli“. Anderseniana. 2015, 69–85.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2011. „Der Sprung in Jesu Arme. Einige Bemerkungen zur Rezeption von Lagerkvists Roman Barabbas in den deutschsprachigen Ländern.“ Acta Universitatis Carolinae – Philologica. 2008 (2), 21–30.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2011. „Oversætteren som redaktør. At rette eller ikke rette?“ In: Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS. Lunds Universitet, Sprak-och literaturcentrum: Lunds Universitet, Sprak-och literaturcentrum, 1–12.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2009. „Kierkegaard as a Model for the Irrationalist Movements.“ In: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Tome II. Farnham, England: Ashgate Publishing Limited, 205–213.

 

Key publications

BŘEZINOVÁ, Helena, 2018. Slavíci, mořské víly a bolavé zuby: Pohádky H. Ch. Andersena mezi romantismem a modernitou. Brno: Host.

Kniha získala Zlatou stuhu v kategorii Teorie a kritika literatury pro děti a mládež v roce 2019.

Ze zdůvodnění poroty: „Skandinavistka Helena Březinová v objevných interpretacích Andersenových děl na pozadí dobového literárního kontextu na čtenáře podobně jako slovutný dánský vypravěč pomrkává a v brilantních komparacích mu ukazuje, jak rafinovaně podvratný obsah jeho texty zdánlivě určené dětem mají a kolik se někdy necitlivým zacházením úpravců v českých překladech ztratilo.“

Kniha uspěla v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK za rok 2020.

 

 

Selected Reviews:

Slovo a smysl

Svět literatury

Scandinavian Philology

Studia Scandinavica

TijdSchrift voor Skandinavistiek

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

World Literature Studies

AUC PHILOLOGICA

 

Migration and Identity in Nordic Literature 2022

 

2021

 

Selected Bibliography

BŘEZINOVÁ, Helena, 2022. „Andersen, Ibsen and Strindberg as Migrant Authors„. Praha: Karolinum, 46–63.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2021. „Arnošt Vilém Kraus zwischen Böhmen und Dänemark – eine Brücke von der man auf Deutschland herabsieht“. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 197–222.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2020. „Kierkegaard on the Narrator and his Author in Hans Christian Andersen’s Only a Fiddler„. Revue Roumaine de Philosophie 2/2020, 235–248.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2020. „Barnet som modellæser af Hans Christian Andersens eventyr ‚Ole Lukøie’“. AUC Philologica 1/2020, s. 39–50.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „A Community Incommunicado. On Troubled Communication in Hans Christian Andersens Fairy Tales“. In: Hans Christian Andersen and Community. Odense: University Press of Southern Denmark, 35–57.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „Den lange rejse – Johannes V. Jensen og myten i moderniteten“. Skandinavskaya filologiya. 17(1), 97–113.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2019. „The Law and the Void: Hans Christian Andersen and Franz Kafka. Two Modern Parabolists.“ Scandinavica. NORWICH: UNIV EAST ANGLIA, 58(1), 31–67.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2017. „A Country without Culture: Johannes V. Jensens and Knut Hamsuns Dispute over America.“ In: Trans-Atlantic Migration : Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature and Language. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 129–147.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2016. „Den lange Rejse og Vesterlandets undergang – så langt fra hinanden og dog så tæt på.“ European Journal of Scandinavian Studies. 46, 1–15.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2015. „Da Andersens eventyr udkom på bohmisk eller: Den grimme ælling Lilli“. Anderseniana. 2015, 69–85.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2011. „Der Sprung in Jesu Arme. Einige Bemerkungen zur Rezeption von Lagerkvists Roman Barabbas in den deutschsprachigen Ländern.“ Acta Universitatis Carolinae – Philologica. 2008 (2), 21–30.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2011. „Oversætteren som redaktør. At rette eller ikke rette?“ In: Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS. Lunds Universitet, Sprak-och literaturcentrum: Lunds Universitet, Sprak-och literaturcentrum, 1–12.

BŘEZINOVÁ, Helena, 2009. „Kierkegaard as a Model for the Irrationalist Movements.“ In: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Tome II. Farnham, England: Ashgate Publishing Limited, 205–213.

Current projects

Schedule

OBD (Personal bibliografic database)

  Odrážky:

Theses

 

Courses

 

Úvod > Department > Staff > Helena Březinová