Jiří Starý

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Address

Department of Germanic Studies
Místnost č. 321

CurriculumPublicationProjectsScheduleOBDThesesTeaching

Curriculum

1989 – studium formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997 – ukončení studia (titul Mgr.)

1991 – studium filosofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1996 – ukončení studia (titul Mgr.); diplomová práce «Vize historie v severském mýtu»

1997 – postgraduální studium staroseverského náboženství v Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v Praze

2000 – rigorózní zkoušky

2000-2001 – studia staroseverského jazyka, náboženství a literatury v Ústavu pro severskou filologii a germánský starověk (Institut für nordische Philologie und germanische Altertumskunde) na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově

2003-2004 – studia staroseverské kultury na Islandské universitě (Háskóli Íslands) v Reykjavíku

2005 – obhajoba disertační práce «Bohyně osudu ve staroseverském a archaickém řeckém náboženství»

2005 – stáž v Den Arnamagnæanske Samling v Kodani 2005 – udělení titulů PhDr. a Ph.D.

1999-2000, 2002-2003, 2004-dosud – Pedagogická činnost na FF UK v oblasti Německé a moderní filozofie, staroseverského náboženství a staroseverské literatury na FF UK (viz níže)

2005-2007 – Pedagogická činnost na FHS UK

Key publications

STARÝ, Jiří, 2018b. Heidnische Elemente in Draumkvedet und Sólarljóð. Ein Versuch der Klärung des geistigen Hintergrundes zweier skandinavischen Visionsgedichte. In: Die nordische Ballade als religiöser Resonanzraum. Interdisziplinäre und intermediale Perspektiven. München: Herbert Utz Verlag, s. 122–181.
STARÝ, Jiří, 2018d. Versöhnung im Jenseits. Überlegungen zur altnordischen Ideologie in Heldensage und Mythos. In: Hvanndalir. Beiträge zur europäischen Altertumskunde und mediävistischen Literaturwissenschaft. München: de Gruyter, s. 317–342.
VONDŘIČKA, Pavel, Jiří STARÝ, Lucie KORECKÁ, David ŠIMEČEK, Marie NOVOTNÁ, Ondřej HIMMER, Kateřina RATAJOVÁ a Markéta IVÁNKOVÁ, 2015. Lživé ságy starého severu. Praha: Hermann & synové.
NOVOTNÁ, Marie a Jiří STARÝ, 2014. Rendering of Old Norse Nouns and Names in Translation into West-Slavic Languages. Scripta Islandica. 65(1), 213–236.

Current projects

 

OBD (Personal bibliografic database)

    Odrážky:

Theses

 

Courses

Úvod > Department > Staff > Jiří Starý