Vendula V. Hingarová

PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.

Address

Department of Germanic Studies
Místnost č. 318A

CurriculumPublicationsProjectsScheduleOBDThesesTeaching

 

Research Interests

 • Scandinavian history
 • Czech – Scandinavian relation
 • Transatlantic migration
 • Sociolinguistics

Teaching

 • Scandinavian history and culture
 • Scandinavian minorities and migration
 • Czech-nordic relations during WWII

Education

Ph.D. 2011, History of Latin America, Faculty of Arts at Charles University, Prague

M.A. 2003 Faculty of Arts at Charles University, Spanish language

M.A. 2002 Faculty of Arts at Charles University, Scandinavian studies

Work and Research Abroad

2023/9  ACASA, University of Chicago– guest researcher

2023/8 Universitet i Bergen – guest researcher

2022/8 Universitet i Bergen – guest researcher

2022/4 Sámi University of Applied Sciences – guest researcher

2022/3 National Archives of Norway – guest researcher

2021/9 NTNU, Norsko – guest researcher

2019/9 NTNU, Norsko – guest researcher

2018 Archive research at Matice Slovenská, SNK, Martine

2012 – 2013 Universidad Kennedy; Universidad Buenos Aires, Argentina

2010 – 2011 Universidad de Quintana Roo, Depart. of Linguistic – guest researcher

2008 Sámi Universityi, Norway – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

2008 University of Tromsø, Norway

2004 – 2005 Universidad Veracruzana de Xalapa, México, Departamento de Antropología

2002 – 2003 University of Texas at Austin, Department of Latin American studies

2001 – 2002 University of Copenhagen, Department of Indigenous Culture, Department of Danish

 

Publications

 

 

Publication

 • 2023 Hingarová: The History of Slovak Press in Argentina. Slavica Slovaca, 58, 2023, No 3, pp. 499-511.,DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.6
 • 2023 Hingarová V. – Z. Maršálek – H. O. Frøland – G. Hatlehol. Tsjekkoslovaker i Norge under andre verdenskrig. Praha, FF UK.
 • 2023 Hingarová V. – Z. Maršálek – L. Busterud. Sendt mot nord: tyve historier / Posláni na sever: 20 příběhů. Trondheim: Rustkammeret.
 • 2022 Hingarová V. – Z. Maršálek – H. O. Frøland – G. Hatlehol. Czechoslovaks in Norway during Second World War. Narvik/Praha, The Narvik War and Peace Centre/Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences. 58 ps.
 • 2022 Tsjekkiske tvangsarbeidere i Hemne i 1943-1945. Årbok for Hemne Historielag. p.50-62
 • 2022 Hingarová V. – Z. Maršálek – H. O. Frøland – G. Hatlehol. „De tsjekkiske tvangarbeiderene i Oberbauleitung Drontheim.“ in: M. B. Rabben – A. Sanders –M. Sæther (Eds.) Midtnorske historier. Trondheim: Novus Forlag,  pp. 141–178.
 • 2022 Hingarová V. – Z. Maršálek. Posláni na Sever. Češi v Norsku na nucené práci. [Send to the Norht. Czech forced labourers in Norway]. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 264 p.
 • 2022 Hingarová V. „Na staveništi za polárním kruhem. V Norsku během druhé světové války nuceně pracovaly dva tisíce Čechů“ in Paměť a dějiny 1/2022, s. 37 – 49.
 • 2021 Hingarová, Vendula. – Z. Maršálek – V. VLK. Posláni na Sever.15 příběhů / Sendt til Nord: 15 portreter. Praha: Univerzita Karlova, 80 ps.
 • Hingarová, Vendula, 2021 Česká a slovenská periodika v Argentině.[Czech and Slovak press in Argentina]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 255 pp.
 • Hingarová, Vendula, 2020. „Za polárním kruhem. Češi v Norsku na nucené práce“ in Dějiny a současnost 3/2020, pp.16–19.
 • Hingarová, Vendula, Maršálek , Zdenko, 2020.  „Nucené práce pro říši. Totální nasazení 1939-1945″ (Issue coeditor) in Dějiny a současnost 3/2020, s.8–9.
 • Hingarová, Vendula; Maršálek, Zdenko, 2020  „Kartotéka totálně nasazených v Norsku. Dokumenty Organizace Todt a evidence zahraničních dělníků v Norsku z let 1940–1945“ in Pamět a dějiny 2020/1, s.106–109.
 • Hingarová, Vendula, 2017. Czechs in Argentina – Brief History of Expatriates Community. In: Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 44–54.

 • HINGAROVÁ, Vendula, 2017. La migración checa y escandinava a América Latina: proyecto de la Universidad Carolina. Ibero-Americana Pragensia. 45(1), 125–129.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2017. The Czech and Slovak emigration to Argentina in the Archive of the Náprstek Museum in Prague. Ibero-Americana Pragensia. 45(1), 101–118.
 • HINGAROVÁ, Vendula a Ellen Marie JENSEN, 2017. Introduction. In: Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 7–12.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2016 La historia breve de la colectividad checa y eslovaca en Argentina. In: EuropAmérica,  Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2016 The Czech and Slovak emigration to Argentina in the Archive of the Náprstek Museum in Prague. In: Ibero-Americana Pragensia . Praha: Karolinum.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2014 Periodizace českého (československého) vystěhovalectví v Argentině, In: Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 157–186.
 • HINGAROVÁ, V. – Nemrava, D. (Eds.) 2014.Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 370 pp.
 • HINGAROVÁ V. – SANCHÉZ ARROBA M. E., 2014, La imágen del nahuatl y quechua en la prensa nacional. Mercurio peruano, Año 2014-2015, Nr. 527–528.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2014 La emigración checoslovaca a Argentina en el Archivo de la Cancillería Checa – estudio de fuentes. In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 241–264.
 • HINGAROVÁ, V. – BORTLOVÁ H. – NEYRA A. V. 2014. Algunos apuntes sobre “Las tierras checas y Argentina: migración e intercambio cultural (2013-2014)”. In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero- Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 233–240.
 • HINGAROVÁ, V. — HOŘEJŠÍ – ŠIK –JÁNSKÝ. 2011. The importance of arctic area in the international relations and the interests of the Czech Republic. Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR. Research raport for Ministry of Foreign Affairs, Prague. 128 pp.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2011 La imagen del náhuatl y el español en la prensa mexicana” in: Philologia, Suplementum II. (Actas de la Conferencia EL OTRO–LO OTRO–LA OTREDAD, Bratislava, 11/2009.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2010 Indiánské jazyky v Mexiku, In: Mexiko 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Mervart, s. 261–284. ISBN: 978-80-87378-48-9. 485 stran
 • HINGAROVÁ, V. — KVĚTINOVÁ, S. — EICHLOVÁ, G. 2010 (Eds.) Mexiko: 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • HINGAROVÁ, , V. — HUBÁČKOVÁ A. — KOVÁŘ, M. (Eds.) Moderní Sámové: jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2009 Vitalita napříč generacemi. In Sámové jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Mervart, s. 36–66. ISBN: 978-80-86818-99-3.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2007 La vitalidad amenazada del náhuatl contemporáneo. In: Ibero-Americana Pragensia XL(2006). Praha: Karolinum, s. 251–272.
 • HINGAROVÁ, Vendula, 2007 La experiencia lingüística de los checos en el México. In: Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 17/2006 Praha, Karolinum, s. 175–185.
  2006 „Jazyková integrace Skandinávců do české společnosti” Multikulturní centrum

Exhibition:

2023 Danish Jews in Terezín (in Czech, Danish and English on-line text),

2022 Czechoslovaks in Norway during WWII (in English)

2022 Severské jazyky /in Czech about Nordic languages

2021 Czech Forced labour in Norway / in Czech

Conferences and presentations:

 • 2023 “Tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under krigen:  et eksempel på bilaterale emner for å fremheve norskfaget i Tsjekkia” LÆRERSEMINAR 2023. Senter for norskstudier i utlandet / Universitetet i Agder, Norway
 • 2023 Tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge. ETTERKRIGS MINNE, 25 May 2023. Ruskammeret – Army Museum in Trondheim, Norway
 • 2023 “Krajanský a exilový tisk v Argentině” Vedecké sympózium. Slováci a Češi v zahraničí, 21.–22. 6. 2023 Trnava
 • 2023 “La adquisición del español por los inmigrantes checos y eslovacos en Argentina  en el siglo XX – una perspectiva histórica” EL ESPAÑOL COMO VEHÍCULO DE ENTENDIMIENTO ENTRE CULTURAS: EL ESPAÑOL Y EL MUNDO ESLAVO El XXVII Coloquio Internacional de la AEPE, 3.–6. 4. 2023, Bratislava
 • 2022La prensa checa y eslovaca en Argentina „ International Meeting of Romanists, 25.–26. 11. 2022, Olomouc
 • 2022 „Nucená práce v Norsku za 2: světová války: příklad Čechů“ Letní škola historie, 30.6. – 3.7. 2022, Pedf UK, Praha
 • 2022 „Tsjekkisk tvangsarbeidet i Norge“ Letní škola české a norské historie, 21.6.-1.7. 2022 FF UK
 • 2021 „Češi na nucené práci v norské Arktidě za druhé světové války“ Arktický festival. Dny arktické a české kultury a vědy. Vědecká konference. 8. 9. 2021 Praha
 • 2021 „Krajanská periodika v Argentině: místo k upevňování krajanské češtiny?“ X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku, 10.–14. 8. 2021, FF UK
 • 2020 “Tschechisch-norwegische Memorabilia universitäre bilaterale Zusammenarbeit”. Setkání bohemistů, Mnichov. 6.března 2020.
 • 2019 “Los periódicos checos publicados en Argentina en el siglo XX”. Encuentro de Hispanistas. České Budějovice, 19.-20. září 2019.
 • 2012 “La vitalidad del náhuatl en México contemporáneo”, La Plata (Argentina). Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), 21–23. 3. 2012
 • 2012 „Bibliografie závěřečných prací týkající se k Brazílii z českých univerzit“, Workshop k Brazílii, Ralsko u Liberce, Muzeum českého vystěhovalectví do Brazílie, 6.1.2012
 • 2011 „Svátky a rituály u indiánů Nahuů“, Náprstkovo muzeum, 8. 12. 2011
 • 2010 “La imagen de las lenguas indígenas en la prensa mexicana”; 4 Simposio sobre Política de Lenguaje, UNAM de Yucatán, Mérida, 27.– 29. 10. 2010
  2010 2010 “La transmisión del náhuatl en Chicontepec: Introduciendo el método del árbol lingüístico”, IV Coloquio Leonardo Manrique, Museo de Antropología, Mexico, 16.–18.8. 2010
 • 2010 “Vitality of the Nahuatl language in Mexico”, Summer school of Ph.d. students, 20 June 2010, Charles University
 • 2009 „New tool for visual representation of intergenerational language transmission – the case of Sámi families”, 2nd Saami Linguistics Symposium, University of Tromsø, 19. – 21. 11. 2009
 • 2009 “Visualization of language shift. The case of Nahuatl-Spanish community in Veracruz”; International Conference of Phd. Linguistics, University of London
 • 2009 ”Discurso sobre las lenguas en la prensa mexicana”, conference Las lenguas y literaturas románicas, Universita Purkyne v Bratislavě, 11/2009
 • 2008 “Las realidades y estereotipos del náhuatl contemporáneo”, conferencia: Encuentro de Lingüistas del Noroeste, Universidad de Sonora, Mexico
 • 2008 „Language endangerment in Mexico”, Linguistic seminar at University of Tromsø
 • 2006 “La situación del náhuatl contemporáneo”, Departamento de Antropología, Universidad de Xalapa, Mexico
 • 2004 “Las lenguas indígenas en América Latina”, Department of Modern Languages, University of Island.

Projects

 

2022-2024 Czech-Nordic memorabilia II., Fondy EHP, EEA grant, international institutional project wiht cooperation of NTNU, Norway, project leader

2019-2022 Czech -Norwegian memorabilia EEA grant,  institutional cooperation project with NTNU (Norway), project leader
2015-2016 Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway – EEA grant, international institutional project wiht cooperation of University of Tromsø, Norway, project leader
2013–2014 „Czech lands and Argentina:migraction and cultural cooperation“, bilateral Czech-argentinian project, Ministry of Education (key researcher)
2010 „Mexiko: 200 years of independencei“, Phd. research project at FF UK (project leader)
2010 „Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR“/ Importance of Arctic region in the international relations and Czech Republic, research project of Ministry of Foreign Affairs (key researcher)
2009 „Multiethnic Norway: Sámi cultura and languages at Czech Universities“,EEA grant, institutional bilateral project wiht cooperation of University of Tromsø, Sámi Alavskuvla, Masaryk University and University Palacky in Olomouc, key researcher for FFUK
2008–2009 „Minorities and inmigration in the Scandinavia“, Phd. project supported by Grant Agency of Charles University
2007–2008 „Indigenous Languages in Mezoamerica and Peru“, Phd. project supported by Grant Agency of Charles University
2006 ”Language Management in Mexico”, student research project of FFUK

Schedule

OBD (Personal bibliografic database)

  Odrážky:

Theses

 

Courses

Úvod > Department > Staff > Vendula V. Hingarová