Våre skandinaviske sendelektorer

Johannes, Jens, Susanna

Skandinaviske studier i Praha

Skandinaviske studier i Praha er en del av Instituttet for germanske studier. Studiet er filologisk basert, og man kan studere dansk, norsk og svensk både på bachelor- og masternivå. Skandinaviske studier i Praha er det eneste stedet i Tsjekkia som har tilknyttet et dansk, norsk og svensk lektorat, og hvor man kan beskjeftige seg med skandinaviske språk og litteratur helt opp til ph.d.-nivå; dette gjelder også islandsk.

 

Studier

På bachelornivå konsentrerer studenten seg utelukkende om det språket hun/han velger, i motsetning til i litteraturundervisningen der det fokuseres på hele Skandinavia. Masterstudiet forutsetter solid kjennskap til det primære språket studenten har tilegnet seg i bachelorstudiet. Alle studenter har dessuten obligatoriske kurs i de to øvrige skandinaviske hovedspråkene. Målet er å beherske et skandinavisk språk pluss å ha passiv kjennskap til de to andre for å styrke kandidatenes kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet.

 

Historie

Fagets historie ved Karlsuniversitetet går helt tilbake til slutten av 1800-tallet – da ble de første avhandlingene om skandinavisk filologi forsvart. Blant pionerene innen skandinaviske studier var Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) – en germanist som svermet for Danmark og hele Skandinavia. Han begynte å forelese om skandinavisk litteratur omkring 1910. I løpet av 1900-tallet ble skandinaviske studier selvstendige fag. På 1960-tallet kom de første sendelektorene fra Skandinavia til Praha, og siden den gang har skandinaviske studier vært av de mest populære språkfagene ved Karlsuniversitetet.

 

Vår norsktalende stab

Vår norsktalende stab er i dag sendelektor Jens Nielsen, litteraturprofessor Martin Humpal, språkforskeren Pavel Dubec, historikker Vendula Hingarová.

 

Pavel Dubec underviser i synkron lingvistikk (morfologi, syntaks, leksikologi) og tilbyr også frivillige kurs i tekstlingvistikk og leksikalsk semantikk. Han har forsket først og fremst i funksjonell syntaks og utga nylig monografien Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian.

 

Jens Nielsen underviser i norsk språk og er utdannet fremmedspråklærer. Han er utdannet i retorikk og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo, fransk i Université de Caen, Normandie og har master i norsk i skolen. Hans masteroppgave Nabospråksundervisningen i norskfaget – Fordypning og fornyelse? ble fullført 2021 ved Høgskolen i Østfold.

 

Vendula Hingarová underviser kurs i skandinavisk historie og kulturkunnskap, samt kurser om nordiske minoriteter. Hun har studert norsk, dansk og spansk og har Ph.D. i historikk. Hun forsker om tsjekkisk tvangsarbeidet i Norge under den andre verdenskrigen og tsjekkiske og nordiske bilaterale forhold.