Våre skandinaviske sendelektorer

Johannes, Jens, Susanna

Välkommen till Karlsuniversitetet i Praha!

Skandinavistiken i Praha

Skandinavistiken i Prag är en del av Institutionen för germanska studier. Studierna är på filologisk basis, och erbjuder studier i danska, norska och svenska på bachelor- och magisternivå. Skandinavistiken i Prag är det enda lärosätet i Tjeckien, som har utlandslektorat i de skandinaviska språken och där man kan studera de skandinaviska språken upp till doktorsnivå – detta gäller även isländska.

 

Studierna

I bachelorstudierna inriktar sig studenten uteslutande på sitt valda språk, medan litteraturundervisningen fokuserar på hela Skandinavien. Magisterutbildningen förutsätter djupgående kunskaper i det primära språket som studenten valt på bachelornivå. Alla studenter ges dessutom obligatoriska kurser i de två övriga skandinaviska språken. Målsättningen är att kunna behärska ett skandinaviskt språk och att ha passiva kunskaper i de två övriga skandinaviska språken för att stärka magisterstudenternas kompetens på arbetsmarknaden.

 

Historia

Ämnets historia på Karlsuniversitetet har rötter ända till slutet av 1800-talet, då de första avhandlingarna i skandinavisk filologi disputerades. Bland pionjärerna inom de skandinaviska studierna var Arnošt Vilém Kraus (1859- 1943), en germanist som vurmade för Danmark och hela Skandinavien. Han började föreläsa om skandinavisk litteratur omkring 1910. Under 1900-talet blev de skandinaviska studierna till självständiga änmnen. På 1960-talet kom de första utlandslektorerna från Skandinavien till Prag och alltsedan dess hör de skandinaviska studierna till de mest populära språkinriktningarna på Karlsuniversitet.

 

Svensktalande personal

Vår svensktalande personal är i dag utlandslektor Susanna Hofmann och språkförskaren Hana Štěříková.

 

Hana Štěříková undervisar i kurser i svensk grammatik, skandinavisk språkhistoria, översättning och tolkning från svenska till tjeckiska. I sin forskning sysslar hon med historisk lingvistik och språkkontakt och specialiserar sig mest på skandinaviska och östslaviska språk. Hon skrev sin avhandling om skandinaviska komponenter i det fornryska lagspråket. På sin fritid förbereder hon en bok om Agneta Horns självbiografi, vilken hon också översätter till tjeckiska.