Forskning

Forskning  tilknyttet til svensk

 

Literattur:

  • skandinávské literatury od 19. století do současnost a avantgarda
  • teorie vyprávění
  • literární překlad a recepce skandinávských literatur v českém kontextu
  • N. F. S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, Hans Christian Andersen, J. V. Jensen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Selma Lagerlöfová

Språk:

  • korpusová lingvistika
  • textová lingvistika – koheze textu, textové role
  • aktuální členění větné – informační struktura
  • sémantika severogermánských sloves
  • současná jazyková situace ve Skandinávii

Viktigste publikationer:

Ph.D og MA avhandlinger:

 

Úvod > home_sv > Forskning