Mgr. Helena Březinová, Ph. D.

 • Kontakty

  Místnost: 322 (3. patro, hlavní budova)
  Telefon: 420-221 619 245
  Fax: 420-221 619 241
  E-mail: helena.brezinova@ff.cuni.cz

  Vzdělání

  Mgr. 1998, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  Ph. D. 2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní zaměření

středověká literatura, romantismus, N. F. S. Grundtvig, J. V. Jensen

Publikační činnost

- celý přehled publikační činnosti ke stažení zde -

Odborné studie:

BŘEZINOVÁ, Helena: "A Country without Culture: Johannes V. Jensen's and Knut Hamsun's Dispute over America". In Trans-Atlantic Migration : Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature and Language. Red. Vendula Hingarová, Ellen Marie Jensen. Praha : Filozofická fakulta UK, 2017. s. 129-147.

BŘEZINOVÁ, Helena: "Jazyková skepse v pohádkách Hanse Christiana Andersena". In Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Red. Anna Housková, Vladimír Svatoň. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 373-385. ISBN 978-80-7308-674-9

BŘEZINOVÁ, Helena: „Den lange Rejse og Vesterlandets undergang – så langt fra hinanden og dog så tæt på“. European Journal of Scandinavian Studies. Volume 46 (2016), Issue 1, Pages 1–15, ISSN (Online) 2191-9402, ISSN (Print) 2191-9399.

BŘEZINOVÁ, Helena: "Da Andersens eventyr udkom på bøhmisk eller: Den grimme ælling Lilli". Odense : Odense Bys Museer. Anderseniana 2015, s. 69-85. ISBN 978-87-87345-97-2.

BŘEZINOVÁ, Helena: ”Děti nemám za zády, na klíně ani na koleni“. In. Při nejzazším moři. Praha : Elg. 2016, s. 79-89. ISBN 978-80-904073-1-2.

BŘEZINOVÁ, Helena: "Hamsun a Jensen kolem roku 1900: Dva pohledy na modernitu". In: Svět literatury. Časopis pro novodobé literatury 24/50, str. 53-61, Praha 2014, ISSN 0862-8440.

BŘEZINOVÁ, Helena: "Modernista planoucí pro modernitu". In: Svět literatury. Časopis pro novodobé literatury 23/48, str. 91-101, Praha 2013, ISSN 0862-8440.

BŘEZINOVÁ, Helena: „Oversætteren som redaktør. At rette eller ikke rette?“, In: Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lunds Universitet, Språk- och litteraturcentrum 2011, str. 1–12, ISBN 978-91-7473-839-1

BŘEZINOVÁ, Helena: „Ságový předobraz a biedermeierovská idyla Bjørnsonových selských povídek“, In: Buřič a buditel Bjørnstjerne Bjørnson, Pistorius & Olšanská, Příbram 2011, str. 11–29, ISBN 978-80-87053-58-4

BŘEZINOVÁ, Helena: „Kierkegaard as a Model for the Irrationalist Movements“, In: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Tome II: Southern, Central and Eastern Europe, Ashgate, Farnham 2009, str. 205–213, ISBN 978-0-7546-6350-8

BŘEZINOVÁ, Helena: „Der Sprung in Jesu Arme. Einige Bemerkungen zur Rezeption von Lagerkvists Roman Barabbas in den deutschprachigen Ländern“, In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica, Nakladatelství Karolinum, Praha 2011, str. 21–31, ISBN 978-80-246-1799-2

BŘEZINOVÁ, Helena: „Die lange Reise: Johannes V. Jensens Epos über die Entwicklung der Menschheit als Mythus“ („The Long Journey: Johannes V. Jensen´s Epos on the Evolution of Mankind as a Myth“), In: Nedoma, R.; Rossel, S. H. (eds.): „Gelobt sei das Licht der Welt...“. Der dänische Dichter Johannes V. Jensen. Eine Forschungsanthologie, Wiener Studien zur Skandinavistik (WSS), Praesens Verlag, Vídeň 2007, sv. 17, str. 239–263, ISBN 978-3-7069-0399-8

BŘEZINOVÁ, Helena: „Kvindebilledet i Sturlunga-komplekset“ („The Image of Women in the Sturlunga-sagas“), In: „Und jedes Wort hat fliessende Grenzen“. Gedenkschrift für Prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc., Univerzita Karlova, Praha 2007, str. 131–145, ISBN 978-80-7308-218-5

BŘEZINOVÁ, Helena: „Hon var ódmálug mjök ok medallagi vitr. Kvindernes hvöt i islaendingesagaerne“, In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, str. 39–51, ISBN 978-80-246-1574-5

BŘEZINOVÁ, Helena: „Den lange Rejse: Johannes V. Jensens store myte“ („The Long Journey: Johannes V. Jensen´s great Myth“), In: Nedoma, R.; Rossel, S. H. (eds.): Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden, Wiener Studien zur Skandinavistik (WSS), Praesens Verlag, Vídeň 2006, sv. 15, str. 193–201, ISBN 978-3-7069-0371-7

BŘEZINOVÁ, Helena: „Johannes V. Jensens Novelle ‚Skovene‘ (1904) – en ironisk initieringsrejse“ („Johannes V. Jensen´s Novel ‚Skovene‘ (1904) – an Ironical Initiations Quest“), In: Germanistika Pragensia. Acta Universitatis Carolinae, Nakladatelství Karolinum, Praha 2003, str. 37–47, ISBN 0323-0716

BŘEZINOVÁ, Helena: „Dánská literatura“ („Danish Literary History“), In: Dějiny Dánska, edice Dějiny států, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007, str. 310–325, ISBN 978-80-7106-908-9

BŘEZINOVÁ, Helena: „Dánská věda“ („Danish Science“), In: Dějiny Dánska, edice Dějiny států, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007, str. 325–329, ISBN 978-80-7106-908-9

BŘEZINOVÁ, Helena: „Dánský film“ („Danish Cinematography“), In: Dějiny Dánska, edice Dějiny států, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007, str. 345–355, ISBN 978-80-7106-908-9


Překlady do češtiny:

Busck, S.; Poulsen, H. (eds.): Dějiny Dánska (přel. kolektiv autorů), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007, str. 427, ISBN 978-80-7106-908-9 [Danmarks historie]


Další články (výběr):

BŘEZINOVÁ, Helena: „Stíny jsou zkrátka nutné. Dvojaký život pohádkáře Andersena“, In: Dějiny a současnost, 2005/6, str. , ISSN 0418-5129

BŘEZINOVÁ, Helena: „Věřit cizinci“, In: Respekt, 2008/33, str. 58–59, ISSN 0862-6545

BŘEZINOVÁ, Helena: „Dva dánské jazýčky. Lídři malých stran hrají někdy v politice zásadní role“, In: Respekt, 2007/46, str. 36–37, ISSN 0862-6545

BŘEZINOVÁ, Helena: „Poznámky k dílu Petera H“, In: Týdeník A2, 2007/47, str. 16–17, ISSN 1801-4542

BŘEZINOVÁ, Helena: „Helle Helle. Dramatické vrnění radiátoru“, In: Týdeník A2, 2007/40, str. 24–25, ISSN 1801-4542