Jarka Vrbová

Kontakt

e-mail: jarka.vrbka@email.cz

Vzdělání

prom. fil. 1974, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. 1990, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní zaměření

vývoj a srovnávání severských jazyků, gramatika norštiny včetně lexikologie a lexikografie, teorie a praxe překladu

Publikační činnost

VRBOVÁ, Jarka: Slovník norsko-český a česko-norský, SPN, Praha 1994
VRBOVÁ, Jarka: Učebnice norštiny, Karolinum, Praha 1999
VRBOVÁ, Jarka: Praktický slovník norsko-český a česko-norský, Leda, Praha 2005

Úvod > Oddělení > Vyučující > EXTERNISTÉ > Jarka Vrbová