Knihovna

Knihovna Jana Palacha

Knižní fond dřívější knihovny skandinavistiky najdete v současné době v plném rozsahu v Knihovně Jana Palacha, a to jak prostřednictvím on-line katalogu FF UK, tak fyzicky ve volném výběru knihovny v suterénu hlavní budovy FF UK.

ODBORNÉ PUBLIKACE SKANDINÁVIE (jazyk a literatura):

najdete v červené sekci knihovny (vstup z červené studovny, první podzemní podlaží)

nápověda

134.1 – Severogermánské jazyky
134.11 – Severogermánské literatury
134.21 – Dánština
134.22 – Dánština – slovníky
134.23 – Dánština – učebnice
134.24 – Dánská literatura (přehledy a slovníky)
134.25 – Dánská literatura (monografie)
134.31 – Švédština
134.32 – Švédština – slovníky
134.33 – Švédština – učebnice
134.34 – Švédská literatura (přehledy a slovníky)
134.35 – Švédská literatura (monografie)
134.41 – Norština
134.42 – Norština – slovníky
134.43 – Norština – učebnice
134.44 – Norská literatura (přehledy a slovníky)
134.45 – Norská literatura (monografie)
134.51 – Islandština
134.52 – Islandština – slovníky
134.53 – Islandština – učebnice
134.54 – Islandská literatura (přehledy a slovníky)
134.55 – Islandská literatura (monografie)
134.61 – Stará severština
134.62 – Stará severština (příručky a slovníky)
134.63 – Staroseverská literatura (prameny)
134.64 – Staroseverská literatura (studie)

DĚJINY A REÁLIE SKANDINÁVIE najdete v zelené sekci knihovny (v zelené studovně, první nadzemní podlaží), konkrétně pod kódem 917.

BELETRII si můžete vyhledat v oranžové sekci knihovny (vstup po schodech z počítačové studovny).

Samostatná skandinavistická knihovna

fungovala dříve v místnosti č. 322 (hlavní budova FF UK), v roce 2012 se však celý knižní fond začal přesouvat do Knihovny Jana Palacha (KJP), centrální knihovny FF UK, kde je teď dostupných více než 5 000 svazků knihovny skandinavistiky.

V místnosti č. 322 je však stále k mání široká sbírka různých audiovizuálních materiálů. V případě zájmu kontaktujte svého jazykového lektora nebo knihovníka. Rovněž v místnosti č. 319 se nachází rozsáhlý fond časopisů.  Pokud si chcete některý ze svazků půjčit, kontaktujte knihovníky.

Katalog časopisů k nahlédnutí zde.

Knihovníci:

  • Václav Křenek (e-mail: vasek.kren@seznam.cz)

Knihovna ÚGS

Knihovna Ústavu germánských studií se nachází v místnosti č. 323 (hlavní budova FF UK). Ve zdejší studovně je vám k dispozici mj. semestrální aparát s povinnou i doporučenou četbou k aktuálním kurzům, můžete tu tisknout a kopírovat.

Najdete tu také diplomové a bakalářské práce obhájené na oddělení skandinavistiky od r. 1973. (seznam prací zde).

Otvírací dobu Knihovny ÚGS najdete zde.

 

 

Úvod > Oddělení > Knihovna