Petra Štajnerová

Kontakty

E-mail: petra.stajnerova@ff.cuni.cz

Vzdělání

Mgr. 1999, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ph.D. 2005, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní zaměření

  • skandinávská jazykověda
  • synchronní popis norštiny
  • korpusová lingvistika

Publikační činnost

Vybrané publikace:
ŠTAJNEROVÁ, Petra: „Korpus som hjelpemiddel i norsk som andrespråk“, In: NOA, 2003/24, Oslo, str. 44–61
ŠTAJNEROVÁ, Petra: „Norske korpus“, In: AUC, Philologica, 2003/2, Germanistica Pragensia XVII, Praha, str. 123–131
ŠTAJNEROVÁ, Petra: „Oversettelser av skandinavisk litteratur til tsjekkisk“. In: Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings of the 28th Conference of the International Association for Scandinavian Studies. Lund: Lund University, 2011
ŠTAJNEROVÁ, Petra: „Partikkelverb med partikkelen opp i norsk“. Acta Universit. Carolinae. Philologica, 2010, nr. 2, 163-170.
ŠTAJNEROVÁ, Petra: „Partikkelverb med partikkelen inn i norsk“. Acta Universit. Carolinae. Philologica, 2006, nr. 3, 19-25.

Účast na konferencích:
28th Conference of the International Association for Scandinavian Studies. Lund, Sweden (2010)
Nasjonal konferanse for Norsk som andresprak. Voss, Norway (2010)

Úvod > Oddělení > Vyučující > EXTERNISTÉ > Petra Štajnerová