Uplatnění a profil absolventa

Profil absolventa:

Modul dánština - bakalář Modul norština - bakalářModul švédština - bakalářSkandinavistika - mgr.

Absolventi se mohou uplatnit například:

· ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Dánska a Skandinávie,

· ve školství jako znalci dánského jazyka a skandinávské literatury,

· jako překladatelé literárních i neliterárních textů z dánštiny do češtiny a naopak,

· ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve Skandinávii,

· ve státních i jiných institucích jako analytici skandinávských médií,

· v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Skandinávii,

· v nadnárodních společnostech působících ve skandinávském prostoru jako marketingoví pracovníci,

· v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Faerské ostrovy),

· v cestovních kancelářích zaměřených na Skandinávii jako delegáti či programoví koordinátoři.

Absolventi se mohou uplatnit například:

· ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Norska a Skandinávie,

· ve školství jako znalci norského jazyka a skandinávské literatury,

· jako překladatelé literárních i neliterárních textů z norštiny do češtiny a naopak,

· ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve Skandinávii,

· ve státních i jiných institucích jako analytici skandinávských médií,

· v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Skandinávii,

· v nadnárodních společnostech působících ve skandinávském prostoru jako marketingoví pracovníci,

· v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Faerské ostrovy),

· v cestovních kancelářích zaměřených na Skandinávii jako delegáti či programoví koordinátoři.

Absolventi se mohou uplatnit například:

· ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Švédska a Skandinávie,

· ve školství jako znalci švédského jazyka a skandinávské literatury,

· jako překladatelé literárních i neliterárních textů ze švédštiny do češtiny a naopak,

· ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve Skandinávii,

· ve státních i jiných institucích jako analytici skandinávských médií,

· v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Skandinávii,

· v nadnárodních společnostech působících ve skandinávském prostoru jako marketingoví pracovníci,

· v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Faerské ostrovy),

· v cestovních kancelářích zaměřených na Skandinávii jako delegáti či programoví koordinátoři.

Absolvent navazujícího magisterského programu Skandinavistika ovládá na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a má pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků, má hluboké znalosti skandinávské literatury a zná kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojil práci s informacemi.
Absolvent nalezne uplatnění v řadě oblastí. Důkladná znalost kultury a společenského vývoje skandinávských zemí vytvoří podmínky pro uplatnění v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech, v diplomatických službách, v oblasti cestovního ruchu, a v neposlední řadě i ve specializované vědecké a výzkumné práci. Absolvent oboru má rovněž předpoklady pro překladatelskou činnost.
Absolventi oboru Skandinavistika také získají kvalifikaci, která jim umožní pokračovat v doktorském studijním programu Germánské jazyky a literatury, realizovaném rovněž v Ústavu germánských studií FF UK v Praze.

Úvod > Uchazeč > Uplatnění a profil absolventa