Obdiv žen k ideálnímu rytíři ve staroseverské Sáze o Bæringovi

Projekt podpořený vnitřním grantem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zaměření projektu: problematika ideálu a fyzické přitažlivosti v rytířských ságách

Činnosti v rámci projektu:

    • Překlad relevantních částí rytířské ságy Sága o Krásném Bæringovi
    • Výzkumná a studijní cesty do Dánska (Institut Árniho Magnússona v Kodani)
    • Článek „Sága o Krásném Bæringovi a obdiv žen“

https://nordic.ff.cuni.cz/Baering_obdiv.pdf, tiskem vyjde verze v anglickém jazyce.

Řešitel:

  • Mgr. Markéta Ivánková, Univerzita Karlova, Ph.D. student,

Vedoucí:

Popis projektu

Projekt je zaměřen na ságu, kterou literární vědci zabývající se dvorskou epikou ve Skandinávii ve svých analýzách dodnes opomíjejí. Sága o Bæringovi
je řazena mezi první rytířské ságy, které vznikly v samotné Skandinávii, a to ne jako překlady již existujících děl. Tudíž vypovídá o preferencích a názorech norského a islandského publika na počátku 14. století. Dílo je cenné zejména tím, že jeho leitmotivem je ženská reakce na rytířský ideál (v rytířských ságách jinak tematizovaná jen okrajově). Rozborem tohoto motivu v díle tedy budeme moci lépe uchopit představy, které ve vrcholně středověké Skandinávii panovaly o mechanizmech tělesné přitažlivosti mezi pohlavími a o její ne-slučitelnosti s duchovní dokonalostí.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře vnitřního grantu poskytnutého Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy č. FF_VG_2016_45, s názvem Obdiv žen k ideálnímu rytíři ve staroseverské Sáze o Bæringovi.

Úvod > Obdiv žen k ideálnímu rytíři ve staroseverské Sáze o Bæringovi