Sommer skole i Praha 2023

Sommerskole om skandinavisk og sentral europeisk historie i det 20. århundret

Tema: gråsoner i andre verdenskrig

Praha: 22. 6.1. 7. 2023

Sted: Praha, Institutt for Skandinavistikk, Filosofisk Fakultet, Karlsuniversitetet

Adresse: náměstí Jana Palacha 1, Praha 1

Program 

Deltagerliste

Gruppeoppdeling

Liste over relevant litteratur (pensum) 

Praktisk info

———————————————————————————————————–

Sommerskolen er en tverrfaglig plattform for studenter på historie og skandinaviske studier for å få kunnskap om andre verdenskrig og utviklingen etter krigen. Det vil bli lagt vekt på historie og etterkrigsminne, inkludert representasjon i litterære verk. Den ti dager lange sommerskolen vil bringe eksperter fra universiteter fra både Nord- og Sentral-Europa til Praha og presentere nyere forskning og trender. I tillegg vil det være utendørsaktiviteter og besøk på steder knyttet til andre verdenskrig og kommunistisk utvikling i Tsjekkoslovakia. Forelesningene holdes på skandinaviske språk og på engelsk.

ECTS: 5 credits (deltagelse med arbeidskrav) / 8 credits (hjemmeoppgave)

Sommerskolen er organisert under Erasmus Blended Intensive Programs Erasmus+ (BIP).


Medieomtale

Norwegian Embassy in Prague

Twitter Søren Kelstrup, Danish Ambassador

Karlsuniversitet, Filosofiske fakultet

Webside FF UK på engelsk

Webside FF UK på tsjekkisk

 

Lektortillitsvalgte ved NTNU 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK | Facebook

Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave, Litere, UBB

Bilder

Credit : © FF UK/ Vendula V. Hingarová / Alting – studentforening

Følgende universiteter deltar:

Karlsuniversitet (FF UK)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Babeș-Bolyai Universitet, Cluj (BBU)

Comenius Universitet, Bratislava (KU)

Syddansk Universitet (SDU)

Gøteborg Universitet (GU)

……………………………..

Arrangører:

FF UK: Vendula V. Hingarová (vendula.hingarova@ff.cuni.cz)

FF UK: Helena Březinová

 

Koordinatorer:

NTNU: Lars Busterud, Hans Otto Frøland

UNIBA: Katarina Motykova

UBB CLUJ: Roxana-Eme Dreve

Presentasjoner:

22. 6. (Torsdag):
15.00–15.45: Innføring i tsjekkisk språkkultur: speak dating (Pavel Dubec a Radka Stahr, FF UK)
16.00–16.45: Skandinavia under 2. verdenskrig: sentrale begivenheter og fortellinger (Hans Otto Frøland, NTNU)
17.00–17.45: Czechoslovakia during the Second World War: events and memory (Tomáš Masař, FFUK)

23. 6. (Fredag)
10.00–10.45: Gråsoner i norsk okkupasjonshistorie (Hans Otto)
11.00–12.00: Gråsoner knyttet til krigens minnekultur (Lars Busterud, NTNU)
12.45–13.30: Minnekultur i Tsjekkia og store vendinger (Zdeněk Hojda, FF UK)

24. 6. (Lørdag)
10.00–10.45: Workshop i video og podcast (Jens Nielsen, FF UK)

26. 6. (Mandag)
09.00–9.45: Danmark under den tyske besættelse 1940-45 og Holocaust  (Therkel Stræder, SDU)

10.00–10.45: Gråsoner i formidlingen av andre verdenskrig i norske lærebøker og
klasserom (Lars)

28. 6. (Onsdag) 
10.00–10.45: Samtalepartnere. Annen verdenkrigs eksilregjeringer: Tsjekkoslovakia, Norge, Polen (Pavol Jakubec, GU)
11.00–11.45: En reise til Norden – og vice versa? Kontakter mellom Norge/Norden og
Tsjekkia/Tsjekkoslovakia/Sentraleuropa, ca. 1900-1950 (Pavol)
13.00–13.45: Holocaust i Norge (Elise B. Berggren, NTNU)
14.00–14.45: Nazismen og samene (Andreas E. Grini, NTNU)

29. 6. (Torsdag) 
10.00– 10.45: Krigsmøter: tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under krigen (Vendula)
11.00–11.45: Den jødiske minoriteten i Norge (Elise)
13.00–13.45: Bergjegernes minner om Norge (Andreas)
14.00-14.45 Krig og literatur (Helena Březinová, FF UK)

 

 

 

Úvod > Sommer skole i Praha 2023