Staroseverské motivy v novodobém literárním zpracování

Projekt podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

Zaměření projektu: novodobé literární a dramatické adaptace staroseverských děl, staroseverské a vikinské motivy v evropské literatuře 18. – 20. století.

Činnosti v rámci projektu:

 • Výzkumné a studijní cesty do Dánska (Aarhus Universitet), Norska (Universitetet i Oslo) a Německa (Ludwig-Maximilians Universität, Bayerische Staatsbibliothek)
 • Článek „Vikingové v dílech českých spisovatelů 19. století“ in: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 1/16 (2016), s. 46-50.
 • Příprava kolektivní monografie Odkaz Vikingů. Staroseverské motivy v novodobém literárním a dramatickém zpracování

Vedoucí:

Členové týmu:

 • Mgr. Kristýna Králová, Univerzita Karlova, Ph.D. student
 • Bc. Magda Králová, Univerzita Karlova, Mgr. student
 • Mgr. Lucie Korecká, Univerzita Karlova, Ph.D. student
 • Mgr. Lada Halounová, Univerzita Karlova, Aarhus Universitet, Ph.D. student
 • Mgr. Radka Slouková, Univerzita Karlova, Ph.D. student
 • Kateřina Dudková, Univerzita Karlova, Mgr. student
 • Bc. Barbora Hlavatá, Univerzita Karlova, Mgr. student
 • Bc. Hana Spáčilová, Aarhus Universitet, Mgr. student

Popis projektu

Projekt si primárně klade za cíl seznámit českou odbornou i laickou veřejnost s existencí moderních zpracování staroseverských děl a přiblížit jí konkrétní témata a motivy, jež si novodobí autoři nejvíce oblíbili. Na rozdíl od dosavadních studií k adaptacím staroseverské látky, které se často soustřeďují pouze na rozbor jednoho textu, je ambicí řešitelů projektu podat přehled děl více autorů z různých zemí. Tento postup umožňuje analýzu nejčastějších změn, jimž jsou jednotlivé žánry staroseverské literatury vystaveny v rámci uzpůsobení představám a nárokům novodobého publika. Na základě studia těchto změn lze následně ukázat rozdíly v přístupu ke staroseverské látce v konkrétních obdobích či zemích a zároveň stanovit určité obecnější tendence projevující se ve způsobu zpracování této látky.

Projekt je realizován díky finanční podpoře grantu poskytnutého Grantovou agenturou UK, č. 3215, s názvem Staroseverské motivy v novodobém literárním zpracování.

Úvod > Staroseverské motivy v novodobém literárním zpracování