Staroseverské rytířské ságy v diachronní perspektivě: překlad a analýza

Projekt podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

Zaměření projektu: dvorská epika ve Skandinávii.

Činnosti v rámci projektu:

  • Překlad norské primární rytířské ságy O runzivalské bitvě (staroseverské zpracování Písně o Rolandovi)
  • Překlad islandské sekundární rytířské ságy Sága o Tristramovi a Ísoddě (přepracování norského překladu, Ságy o Tristramovi a Ísöndě)
  • Výzkumná a studijní cesta do Dánska (Institut Árniho Magnússona v Kodani)
  • Článek v recenzovaném periodiku popisující rysy vývoje žánru a jeho specifika

Řešitel:

  • Mgr. Markéta Ivánková, Univerzita Karlova, Ph.D. student

Vedoucí:

Popis projektu

Cílem projektu je analýza a překlad dvou raných skandinávských adaptací rytířských eposů. Dvorská epika byla ve Skandinávii přizpůsobena nejen místním společenským zvyklostem, ale i literárním očekáváním. Rytířské ságy proto představují svébytná zpracování zejména starofrancouzských anglonormanských textů, jejichž výsledná podoba vypovídá mnohé o vkusu literárního publika vrcholně středověké Skandinávie a o kulturně-politických cílech tamějších královských dvorů, jako takové mají potenciál být předmětem širšího interdisciplinárního zkoumání, ne pouze literárněvědného. Texty pro překlad byly vybrány s ohledem na jejich délku a ohlas v pozdější staroseverské literatuře, zvolené rytířské ságy tedy reprezentují zásadní rysy tohoto žánru. Projekt si tak klade za cíl napomoci lepšímu poznání identity norské a islandské aristokracie 13. a 14. století s důrazem na její pojetí genderových rolí a jejich proměny. Výstupy projektu zprostředkují v Čechách neznámou část staroseverské literatury širší odborné veřejnosti.

Projekt je realizován díky finanční podpoře grantu poskytnutého Grantovou agenturou UK, č. 504416, s názvem Staroseverské rytířské ságy v diachronní perspektivě: překlad a analýza.

Úvod > Staroseverské rytířské ságy v diachronní perspektivě: překlad a analýza