Stipendium na 3 týdenní studijní pobyt do Trondheimu / přihláška prodloužena do 31.1. 2022

Máme stále tři volná místa na krátkodobý studijní pobyt na univerzitu v Trondheimu. Pobyt je ideální pro studenty připravující bakalářskou či magisterskou práci, výzkumný či terénní výzkum k severské tématice. Pobyt vyžaduje samostatný přístup Využijte bohaté knihovny a poznejte inspirující studentský život v Trondheimu.

Termín: květen-červen 2022 (odjezd ideálně v druhé polovině května), termín si určuje student/ka. Pobyt nelze krátit

Pobyt je hodnocen 7 kredity. Jeho podmínkou je vypracování části kvalifikační či jiné práce z norských/severských reálií  v délce 10 stran.

Stipendium: 275 EUR cestovné, 920 EUR pobytové náklady

 

Přihláška obsahuje: jméno, obor, ročník, kontakt e-mail a telefon, motivační dopis, datum a podpis. Max 1 stránka.

Na přihlášku není šablona.

 

Přihlášky dodejte do 31. 1. 2022 na sekretariát UGS (do přihrádky dr. V. Hingarové)

Úvod > Důležitá oznámení > Videomanuál pro studenty vyjíždějící přes Erasmus+