Stipendia pro norštináře od organizace DIKU na školní rok 2022/2023

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) utlyser mobilitetsstipend for det akademiske året 2022-2023.

Mobilitetsstipendet blir tildelt master- og ph.d.-studenter i land utenfor Norge og ved institusjoner som har eget institutt for nordistikk/skandinavistikk, og som har valgt norsk språk eller norsk litteratur som emne for sin avhandling. Stipendet skal benyttes til feltarbeid i Norge i forbindelse med avhandlingen.

Diku ber institusjonene gjøre tilbudet kjent for studentene og videreformidle informasjon til alle aktuelle kandidater.

Stipendet gis for en, to eller tre måneders feltarbeid. Feltarbeidet må gjøres ved en norsk høyere utdannings-/forskningsinstitusjon, og stipendiaten må oppgi en veileder ved denne institusjonen som har sagt seg villig til å yte veiledning under studieoppholdet. Stipendet gis som bidrag til å dekke utgifter i forbindelse med forskningsoppholdet i Norge.

Základní informace zde:

Výzva k podávání žádosti zde.

 

Úvod > Důležitá oznámení > Videomanuál pro studenty vyjíždějící přes Erasmus+