Zveme na přednášku Denmark, World War II and the Holocaust Memory (místnost 319)

Ve středu 10. 11. 2021 v rámci  kurzu Dějiny Skandinávie přednese pozvaný dánský historik, Therkel Stræde z Univerzity v Odense přednášku na téma: Denmark, World War II and the Holocaust. Jste srdečně zváni!

Čas:  9.10 – 10.30, FF UK, 3. patro, místnost 319.

Na přednášce se dozvíte o projektu zkoumající každodenní život dánských židů v terezínském ghettu, který je virtuálně představen nově i v českém jazyce:  www.danskejoederitheresienstadt.org.

Přednáška proběhne v angličtině.

 

 

Úvod > Důležitá oznámení > Videomanuál pro studenty vyjíždějící přes Erasmus+