Navštívil nás švédský velvyslanec

Na konci října navštívil oddělení skandinavistiky FF UK švédský velvyslanec, pan Fredrik Jörgensen. Nejprve pronesl krátkou přednášku o česko-švédských vztazích a následně v besedě se studenty přiblížil práci velvyslance, rozvrátil stereotypy o Švédsku a představil aktuální kulturní projekty. Součástí návštěvy byla i schůzka s dr. Evou Lehečkovou, děkankou FF UK, na které byly diskutovány možnosti další spolupráce mezi švédským velvyslanectvím a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Úvod > Důležitá oznámení > Videomanuál pro studenty vyjíždějící přes Erasmus+